Sökning: "Black metal"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Black metal.

 1. 1. Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandy Fännfors; [2020]
  Nyckelord :Black metal; musikanalys; autenticitet; diskursanalys; irak; sverige; mexico; musik; subkulturellt kapital; kulturpolitik; provokation; semiotisk musikanalys; marduk; funereal moon; janaza;

  Sammanfattning : Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. LÄS MER

 2. 2. Volcanic facies and hydrothermal alteration at the Norra volcanigenic massive sulfide deposit : Storuman area, Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Meseret Gebreyesus; [2020]
  Nyckelord :Volcanic massive sulfide deposit; alteration zonation; volcanic chemostratigraphy; facies architecture;

  Sammanfattning : The Skellefte District, with a long and rich history of base metal extraction that commenced asearly as 1924, is rated amongst the leading mining provinces in Sweden and Europe. The districtrepresents a Paleoproterozoic volcanic arc hosting more than 85 known (gold-bearing) VMSdeposits and several economic grade orogenic gold occurrences. LÄS MER

 3. 3. Black Metal, Ecology and Contemporary Nihilism

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Mary Furniss; [2020]
  Nyckelord :Black Metal Theory; Ecology; Nihilism; Bataille; Nietzsche; Doomer; Chaos Magick; Chaos Comic; Painting;

  Sammanfattning : Abstract 1: Master Thesis - Investigating the relationship between the aesthetics of Black Metal and its ecological and nihilistic implications with contemporary painting, comics and Chaos Magick spiritual practice. Abstract 2: Documentation of solo exhibition titled Zurbaráns' Dream. LÄS MER

 4. 4. The content, chemical state and accumulation of vanadium in a drill core of Alum shale from Kinnekulle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Niklas Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Alum Shale Formation; Alum shale; Kinnekulle; Vanadium; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Exploitation of alum shale is a controversial subject in Sweden due to the history of pollution of the environment and groundwater, from past mining industries. The extraction of vanadium from alum shale is no different. Nevertheless the metal is a valuable resource used in tools, building, industries and aerospace materials. LÄS MER

 5. 5. Från djävulsdyrkan och kyrkobränder till idoldyrkan och ut ur kyrkan : black metal som väg till religiös livsåskådning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Caroline Allard; [2019]
  Nyckelord :Black metal; satanism; occulture; re-enchantment; subkulturer; kultisk miljö; moralpanik; individuation; ockultism; populärkultur;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ undersökning på hur en del använder black metal som en väg till religiös livsåskådning. Den är baserad på semistrukturerade intervjuer med fem män som är fans eller musiker inom black metal. Syftet är att studera hur dessa människor använder black metal och dess uttryck som en arena för religiös praktik. LÄS MER