Sökning: "Black metal"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Black metal.

 1. 1. Volcanic facies and hydrothermal alteration at the Norra volcanigenic massive sulfide deposit : Storuman area, Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Meseret Gebreyesus; [2020]
  Nyckelord :Volcanic massive sulfide deposit; alteration zonation; volcanic chemostratigraphy; facies architecture;

  Sammanfattning : The Skellefte District, with a long and rich history of base metal extraction that commenced asearly as 1924, is rated amongst the leading mining provinces in Sweden and Europe. The districtrepresents a Paleoproterozoic volcanic arc hosting more than 85 known (gold-bearing) VMSdeposits and several economic grade orogenic gold occurrences. LÄS MER

 2. 2. The content, chemical state and accumulation of vanadium in a drill core of Alum shale from Kinnekulle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Niklas Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Alum Shale Formation; Alum shale; Kinnekulle; Vanadium; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Exploitation of alum shale is a controversial subject in Sweden due to the history of pollution of the environment and groundwater, from past mining industries. The extraction of vanadium from alum shale is no different. Nevertheless the metal is a valuable resource used in tools, building, industries and aerospace materials. LÄS MER

 3. 3. Från djävulsdyrkan och kyrkobränder till idoldyrkan och ut ur kyrkan : black metal som väg till religiös livsåskådning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Caroline Allard; [2019]
  Nyckelord :Black metal; satanism; occulture; re-enchantment; subkulturer; kultisk miljö; moralpanik; individuation; ockultism; populärkultur;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ undersökning på hur en del använder black metal som en väg till religiös livsåskådning. Den är baserad på semistrukturerade intervjuer med fem män som är fans eller musiker inom black metal. Syftet är att studera hur dessa människor använder black metal och dess uttryck som en arena för religiös praktik. LÄS MER

 4. 4. Satan, Samhället och Världen : En hermeneutisk textanalys av Black Metaltexters påverkan av ungdomar skapande av identitet, livstolkning och livsåskådning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Hertzberg; [2019]
  Nyckelord :Black Metal; Religion; Ungdomar; identitet; livsfrågor; populärkultur;

  Sammanfattning : This study is a text analysis of the Black Metal genre's texts and how they portray society, the world and death. The main purpose of the study has been to find out, among other things, from the theories of Anthony Gidden and Zygmunt Bauman how these descriptions could affect young people's creation of identity, life view and life interpretation. LÄS MER

 5. 5. Iransk black metal och censur: en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sandy Fännfors; [2018-01-30]
  Nyckelord :Black metal; music and censorship; case-study; musicology; music;

  Sammanfattning : This essay focuses on black metal and musical censorship in Iran. This is done through a case study with Sina Winter who lived most of his life in Iran, creating black metal music in the obscurity with his one-man band From the Vastland. LÄS MER