Sökning: "Blacksmith"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Blacksmith.

 1. 1. CARVING STEEL

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Arttu Halkosaari; [2020-09-25]
  Nyckelord :Forging; Tactility; Touch; Plasma cutting; Blacksmith; Texture; Contrast;

  Sammanfattning : This exam project will be a conclusion for a long working process which started a year and a half ago. During this time, I have developed my own way of working with a plasma cutter and use that with different forged forms to create sculptures with varying textures. LÄS MER

 2. 2. Fosfor och blästjärn under svensk förhistoria och medeltid : Ett hantverksperspektiv på järnkvaliteter med fokus på fosforjärn

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Niklas Jägstrand; [2020]
  Nyckelord :Fosforjärn; blästjärn; smide; hantverk; järnålder; medeltid; Sverige;

  Sammanfattning : This thesis examines the concept of phosphoric iron as a distinct type of iron. A key assumption in current archaeometallurgy is that the prehistoric blacksmiths deliberately produced and used phosphoric iron. LÄS MER

 3. 3. Förbi Tradition och Praktik

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Ädellab/Metallformgivning

  Författare :Erik Thulén; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When I was fifteen I decided that I wanted to become a blacksmith. At the time of my decision I had been obsessed with fantasy for several years. I came to the conclusion that if I could not live in a fantasy world then at least I would make bits and pieces from it. That became the entry point of my fascination for material and techniques. LÄS MER

 4. 4. Det medeltida Fårö - en studie av en ödegård utifrån ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Jenny Lindström; [2010]
  Nyckelord :Gotland; Fårö; medeltid; ödegård; genus;

  Sammanfattning : The aim of this study was through applying a new perspective reach the people who during medieval time lived and worked on the farm. On the basis of my previously study and a gender perspective this study have compared general literature with local and then interpreted the farm from a local context. LÄS MER

 5. 5. Fjelie - den nakna sanningen - en studie av Fjelie som plats, livsmiljö och omvärld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lärarutbildningen (LUT); Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Annelie Bergström; Johanna Ekelund; [2007]
  Nyckelord :ortsanalys; architectural values; platsidentitet; identity; miljö; environment; livsmiljö; omvärld; Fjelie; Lomma kommun; physical environment;

  Sammanfattning : Levnads- och arbetsförhållanden har i mindre svenska småorter under det senaste seklet genomgått stora förändringar. Fjelie, den lilla byn i sydvästra Skåne var i början på seklet ett aktivt jordbrukssamhälle med egen järnvägsstation, lanthandel, smed, post och skola. LÄS MER