Sökning: "Blanche Jarn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Blanche Jarn.

 1. 1. Idealism och pragmatism kring Euromaidan. En studie av identitetens betydelse för EU:s och Rysslands utrikespolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Blanche Jarn; [2015]
  Nyckelord :EU; EEAS; Ryssland; Euromaidan; Huntington; geopolitik; identitet; civilisation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Euromaidan-rörelsen i Ukraina, som inleddes när presidenten Janukovitj avbröt arbetet med ett associationsavtal med EU och kan sägas ha avslutats med hans avgång, blev föremål för ett stort antal reaktioner från EU och Ryssland. Ukraina befinner sig enligt Huntingtons teori om civilisationernas kamp på gränsen mellan två civilisationer, och ur ett geopolitiskt perspektiv på gränsen mellan deras intressesfärer. LÄS MER

 2. 2. Civilisationernas kamp mellan USA och Ryssland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Blanche Jarn; [2015]
  Nyckelord :civilisationernas kamp; Huntington; USA; Ryssland; nytt kallt krig; kalla kriget; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan sekelskiftet har relationen mellan Ryssland och USA blivit frostig. Retoriken är djärvare, politiken tuffare och mediala spekulationer om det kalla krigets återvändo är inte ovanligt. En möjlig förklaring ges av Samuel P. Huntington i hans inflytelserika, men enligt somliga kontroversiella, teori om civilisationernas kamp. LÄS MER