Sökning: "Blanck"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Blanck.

 1. 1. Att gestalta en mördare - man eller kvinna : En kvalitativ textanalys av hur en manlig och en kvinnlig mördare gestaltas i media

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Christopher Blanck; Fahir Pepelar; [2020]
  Nyckelord :Genus; gestaltning; gärningspersoner; kvinnliga mördare; manliga mördare; media;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka medias gestaltning av hur en manlig respektive en kvinnlig gärningsperson skiljer sig. Studien har studerat ett styckmord 2014 och en dödsmisshandel 2016. Frågeställningarna behandlar både hur medierna gestaltar gärningspersonerna, samt hur gestaltningen skiljer sig mellan tidningarna. LÄS MER

 2. 2. Bildskapande aktiviteter i förskolans utbildning : En studie om hur förskollärare uppfattar uppdraget att bedriva bildskapande aktiviteter i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Maria Blanck; Madeleine Granqvist; [2020]
  Nyckelord :Bildskapande; förskola; förskollärare; skapande; undervisning; utbildning; skapande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Förskolan är en grundläggande utbildning där barnen påbörjar sitt livslånga lärande. Syftet med denna studie är att synliggöra hur några förskollärare använder bildskapande aktiviteter i sin undervisning för att stödja och stimulera barnens utveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. Sharing invisible resources in the age of climate change : a transboundary groundwater sharing agreement in Sahel, Africa, analysed through Ostrom’s design principles for collective action

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Blanck; [2019]
  Nyckelord :Ostrom; Sahel; groundwater; resource management; CPR; collective action; Memorandum of Understanding; MoU; climate change; transboundary;

  Sammanfattning : With climate change and increasing populations, water availability is becoming even more important in the region of Sahel, Africa, where droughts have plagued the states for centuries. In response to this growing concern, seven Sahelian states have initiated cooperation over their shared groundwater resources, an action that is still quite unique globally, given the overlooked status of groundwater. LÄS MER

 4. 4. American Option Price Approximation for Real-Time Clearing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Andreas Blanck; [2018]
  Nyckelord :Finance; Options; Risk; VaR; Price approximation;

  Sammanfattning : American-style options are contracts traded on financial markets. These are derivatives of some underlying security or securities that in contrast to European-style options allow their holders to exercise at any point before the contracts expire. LÄS MER

 5. 5. Hur personer med HIV upplever hälso- och sjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Felicia Blanck Ullenius; Malin Vood Argos; [2018]
  Nyckelord :Human immunodeficiency virus; People with HIV; Patients; Healthcare professionals; Expererience; Humant immunbristvirus; Personer med HIV; Patienter; Vårdpersonal; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med HIV föreligger ökad risk för olika infektioner på grund av deras låga immunförsvar. Omvårdnadsbehov för personer med HIV kan vara munhälsa, nutrition och psykiskt stöd. Det förekommer att vårdpersonal har otrevlig attityd mot personer med HIV och låg kunskapsnivå om sjukdomen. LÄS MER