Sökning: "Bland bönder och blanketter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bland bönder och blanketter.

  1. 1. Bland bönder och blanketter

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

    Författare :Joanna Wahlsten; [2013-02-26]
    Nyckelord :Bland bönder och blanketter;

    Sammanfattning : Bland bönder och blanketter. På 25 år har Krav gått från att vara en liten bondeorganisation till att påverka vardagsmaten på miljontals svenska middagsbord. Så varför är bönderna missnöjda?.. LÄS MER