Sökning: "Blau"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Blau.

 1. 1. Board Gender Diversity and Firm Financial Performance : A Study of 100 Companies Listed on Nasdaq Stockholm

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Frida-Maria Wallgren; Philip Andersson; [2018]
  Nyckelord :Board Gender Diversity; corporate governance; gender quota; Tobin s Q; Blau; Shannon; board of directors; gender equality; Sweden;

  Sammanfattning : Background:           This thesis was written in context of the debate concerning gender equality and female representation on company boards. Gender quota legislation have been implemented by various countries on a national level, and a similar regulation was proposed by the European Commission. LÄS MER

 2. 2. Das Bildzitat Eine Untersuchung von Paul Klees Die Revolution des Viaduktes in drei Texten der deutschprachigen Prosa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Petra Frank; [2016]
  Nyckelord :Intermedialität Bildzitat Text-Bild-Verhältnis intermediality Paul Klee;

  Sammanfattning : Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung des Bildzitates und seiner Form. Ausgangspunkt ist ein Kunstwerk, Paul Klees Revolution der Viadukte, und dessen Versprachlichung, dem sognannten Bildzitat, in drei Texten der deutschen Prosa. LÄS MER

 3. 3. Känslomässig instabilitet och dess påverkan på arbetssökande beteende i en svensk population

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Denis Ferhatovic; Marit Andersson; [2012]
  Nyckelord :Big 5; neuroticism; job search behavior; Big 5; känslomässig instabilitet; arbetssökande beteende;

  Sammanfattning : Sambandet mellan personlighet och arbetssökande beteende har mestadels undersökts bland studenter tidigare. Denna studie undersökte om känslomässig instabilitet påverkade sättet att söka arbete hos 123 arbetssökande icke-studenter mellan 20-65 år. LÄS MER

 4. 4. Vinner du, vinner jag, vinner vi! : - En kvalitativ studie om de synergieffekter bloggar och företag kan uppnå via samarbete

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Erik Blau; David Ek; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kommunicera mera?! : NyhlénsHugosons - charkuteriföretaget bakom en välporträtteradidentititet eller en otydlig image?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Erik Blau; Marie Stomberg; [2009]
  Nyckelord :kommunikation; image; identitet; varumärke;

  Sammanfattning : SammanfattningNyhlénsHugosons är ett norrländskt charkuteriföretag med säte i Luleå. Det bildades under2005 och ägs till lika delar av VD Mikael Hugoson och Scan AB. De är aktörer på dennorrländska marknaden och kundområdet sträcker sig från nordligaste Lappland till söder omGävle. LÄS MER