Sökning: "Blavatsky"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Blavatsky.

 1. 1. Untouchable, monumental and intimate: on feminized mysticism and occult weaving

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Hanna Larsson; [2018-08-16]
  Nyckelord :Vävning; textilkonst; mysticism; feminism; ockultism; ritual; seans; silke; koppar; installation; materialitet; immaterialitet; Blavatsky; Besant; von Magdeburg; af Klint;

  Sammanfattning : I work with weaving as an alchemical formula, a thought experiment and a ritual gesture. I am driven by a presence of great sensitivity and tactile sensibility. For me weaving is ambivalent, ambiguous, intense and serious.Through the process I use different voices, mime them, translate them and repeat. LÄS MER

 2. 2. Gud, magin och vetenskapen : En analys av August Strindbergs Inferno

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma-Maria Millerfelt; [2013]
  Nyckelord :Strindberg; Inferno; Infernokrisen; Strindberg och religion; esoteriska traditioner esoterism i västerländsk skönlitteratur; ockultism; Strindberg och Madame Blavatsky; Strindberg och Swedenborg; epikanalys; tematisk analys; 1800-tal;

  Sammanfattning : This literature review aims to investigate, expose and explain August Strindberg's religious position in his partly autobiographical work Inferno, published in Swedish in 1897, in relation to Peter Berger's socialization theory. Strindberg says in the beginning of Inferno that he goes from being an atheist, occultist and Swedenborgian to finally return to his ancestral religion, Christianity. LÄS MER

 3. 3. Teosofi och New Age : Teosofiska Samfundets doktriner som inspiration till New Age-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Ethel Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Theosofi New Age; Teosofi; New Age;

  Sammanfattning : Den esoteriska teosofin har fått betydelse för det moderna sekulariserade samhället  framför allt genom New Age-rörelsen under 1900-talets senare del och den gav redan under seklets första årtionden upphov till nya andliga rörelser i Europa och  USA. Man har ofta glömt dess förankring i det sena 1800-talet. LÄS MER

 4. 4. Mondrian och Teosofin : influenser på resan mot det abstrakta måleriet

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Avdelningen för Konstvetenskap

  Författare :Ellinor Bjelm; [2009]
  Nyckelord :Mondrian; abstrakt måleri; teosofi; symbolism; modernism; De Stijl; neoplasticims; H.P. Blavatsky; Rudolph Steiner; Schoenmaeker; Jan Toorop; Evolution.;

  Sammanfattning : Målet är att få en bättre förståelse för hur det abstrakta måleriet uppkommit och för att göra detta möjligt har jag valt att utgå ifrån en av de abstrakta pionjärerna, Piet Mondrian. I undersökningen finns ett fokus på att ta reda på vilka hans inspirationskällor var och hur de återspeglar sig i hans konst. LÄS MER