Sökning: "Blekinge Läns Tidning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Blekinge Läns Tidning.

 1. 1. I epicentrum av världen och synden. Att vara ogift mor under 1900-talets andra decennium under modernitetens framväxt och i skuggan av en baptistförsamling.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Elisabet Holmstedt; [2016]
  Nyckelord :ogift mor; skuld och skam; moderniteten; samhällets lagar; frireligiösa etiska idéer; stenhuggarmiljö; egensinne och skötsamhet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån en enskild persons sociala situation som ogift mor undersöka hur hennes liv gestaltades. Med utgångspunkt i den ogifta modern Anette Larssons identitet undersöks hur ett liv formades under nittonhundratalets två första decennier i mötet med en stenhuggarmiljö på Sturkö i Karlskrona skärgård, och under påverkan av samhällets lagar och av moderniteten i ett framväxande demokratiskt samhälle samt av familjens och släktens frireligiösa kultur. LÄS MER

 2. 2. Sverigedemokraterna och flyktingar i pressen : En analys av dagspressens rapportering om Sverigedemokraterna i samband med flykting- och asylfrågor inför valet 2014

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Zettergren; Ebba Thornéus; [2015]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; flyktingar; asyl; Västerbottens-Kuriren; Blekinge Läns Tidning; Västerbotten; Blekinge; dagspress; dagordningsteorin;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur Sverigedemokraterna inför valet 2014 hade exponerats i medierna i samband med flykting- och asylfrågor och om det hade påverkat deras förhöjda valresultat. Sammanlagt ställdes fyra frågeställningar och fyra hypoteser upp för att utifrån dagordningsteorin belysa på vilket sätt mediernas exponering hade påverkat Sverigedemokraternas valresultat 2014. LÄS MER

 3. 3. "Emigrationen tilltar på ett i sanning oroväckande sätt" : en undersökning av pressens rapportering om utvandringen från Sverige till Nordamerika i Smålandsposten och Blekinge Läns Tidningår 1887

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Lindberg; Erik Inge; [2013]
  Nyckelord :1887; Blekinge Läns Tidning; journalistik; Nordamerika; Smålandsposten; Sverige; utvandring;

  Sammanfattning : Hur rapporterades det om utvandringen från Sverige till Nordamerika i svensk press under år 1887? Den här uppsatsen handlar om en undersökning som avser att besvara denna fråga genom att analysera artiklar ur den konservativa dagstidningen Smålandsposten och den liberala dagstidningen Blekinge Läns Tidning från 1887, ett av de år då flest svenskar utvandrade till Nordamerika. Studiens syfte är att genom en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys svara på hur objektiviteten i utvandrarartiklarna såg ut, i vilka sammanhang och med vilken frekvens som tidningarna rapporterade om emigrationen, hur utvandrarna skildrades i artiklarna, vilka källor som journalisterna använde till sina utvandrarartiklar samt hur skribenterna använde namnsignering i artiklarna. LÄS MER

 4. 4. Från politisk till ekonomisk dagspress : En undersökning om det politiska innehållet i två dagstidningar har förändrats sedan de fick gemensamma ägare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mikael Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Politik; dagspress; ägarskap; samhällsklimat; förändring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det politiska materialet i två konkurrerande dagstidningar, Sydöstran och Blekinge läns tidning - BLT, har påverkats av att de fått en gemensam ägare, då BLTs ägare Gota media köpte upp Sydöstran. Det anmärkningsvärda med denna affär är att de båda tidningarna har olika politisk färg. LÄS MER

 5. 5. Dramat där alla är förlorare : En fallstudie av Blekinge Läns Tidnings rapportering av Rödebydramat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Sofie Hjelm; [2009]
  Nyckelord :Objektivitet; kvantitativ innehållsanalys; etik; nyhetsvärdering; Rödeby; Blekinge Läns Tidning;

  Sammanfattning : C-uppsats, 15 poängMedie- och Kommunikationsvetenskap, 61-90 poängSammanfattningSofie Hjelm, MKV 5"Dramat där alla är förlorare"-en fallstudie av Blekinge Läns Tidnings rapportering av Rödebydramat"The drama without winners"-a case study of Blekinge Läns Tidnings coverage of the Rödeby shootingHösten 2007 hamnade den lilla byn Rödeby och delar av Karlskrona kommun i fokus i landets samtliga medier. Anledningen var att en sen oktoberkväll sköt en pappa i desperation och förvirring mot en grupp pojkar som befann sig i hans trädgård. LÄS MER