Sökning: "Bleron Shala"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bleron Shala.

  1. 1. What perceptions exist within the Swedish industry of the importance of a feasibility study in ERP implementations

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

    Författare :Ahmed Agha; Bleron Shala; [2016]
    Nyckelord :Affärssystem; Affärsnytta; Implementering; ERP; Förstudie; Pre-study;

    Sammanfattning : Vilken roll har en förstudie innan ett projekt egentligen, och hur viktig är den? Denna rapport tar en närmre titt på vikten av en förstudie vid implementeringar av affärssystem sett ur den svenska industrins perspektiv samt hur man skall kunna uppnå de affärsnyttor man eftersträvar via förstudier. En förstudie har en stor roll i ett projekt, dock är det något som många projektledningar tar alldeles för lätt på och inte ger förstudien den uppmärksamhet den behöver. LÄS MER