Sökning: "Blindness"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet Blindness.

 1. 1. Veganism through an intersectional lens:A study on racial perspectives in the Swedish vegan community

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Rosita Lindgren; [2020-07-07]
  Nyckelord :veganism; the vegan community; whiteness; privilege; vegans of color; intersectionality; postcolonial feminism; representation; Sweden;

  Sammanfattning : During the past decade, veganism has increased in the global North. In current debates in theU.S., the vegan community has been accused of being a white, privileged lifestyle movementthat reinforces neoliberal attitudes and colonial influences of universalism, color blindness,and capitalist consumption. LÄS MER

 2. 2. Att kunna göra sin röst hörd : en fallstudie om vuxnas synsätt på dövblinda barns kommunikation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ulrica Broddstedt; [2020]
  Nyckelord :case study; congenital deaf-blindness; dialogue; perspective; utterance;

  Sammanfattning : The thesis is written in Swedish. Severe congenital impairments make communication challenging. Adults’ approach is crucial, in order to enable the child to make itself heard and understood and to use "a voice of its’ own". LÄS MER

 3. 3. STENOSGRADERING I CAROTIS INTERNA - MAXIMAL SYSTOLISK FLÖDESHASTIGHET JÄMFÖRT MED HASTIGHETSKVOT OCH SLUTDIASTOLISK FLÖDESHASTIGHET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Heba Alzahar; [2020]
  Nyckelord :Arteria carotis communis; arteria carotis interna; hastighetskvot; maximal systolisk flödeshastighet; slutdiastolisk flödeshastighet och stenosgrad;

  Sammanfattning : Ultraljud av halsartärer är en duplexultraljud undersökning som har en förmåga att avbilda samt mäta flödeshastigheten i halskärlen. Med undersökningen kan eventuella förändringar i form av plack, stenoser samt ocklusioner utredas i halsens artärer. LÄS MER

 4. 4. ANTI-ADBLOCK : En kvalitativ studie om varför individer inte blockerar reklam på webben

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Aras Emil Ali; Dulguun Tuvshintugs; [2020]
  Nyckelord :ad avoidance; ad block; video ads; pop-ups; banners; approach-avoidance; inattentional blindness; banner blindness; automaticity; reklamundvikande; annonsblockerare; videoannonser; pop-ups; banderoller; approach-avoidance; inattentional blindness; banner blindness; automaticity;

  Sammanfattning : Reklam anses vara lika gammal som mänskligheten och lika universell som kultur. Ur den synvinkeln är reklam en del av det sociala livet, där människor gör utbyten som gynnar båda parterna. Under de senaste decennierna har samma mänsklighet upplevt den digitala världens intensiva tillväxt, där idag nästan allt går att finna. LÄS MER

 5. 5. The phenomenon of advertising blindness : A qualitative case study of how a Swedish interior design company tailor their e-commerce marketing strategies to cope with the phenomenon of advertising blindness

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linn Andersson; Cassandra Thomas; [2020]
  Nyckelord :Advertising blindness; Interior design; Online marketing strategies; Retail; Visual attention;

  Sammanfattning : This bachelor thesis researches the question of “How do Swedish interior design companies tailor their e-commerce marketing strategies to cope with the phenomenon of advertising blindness?” through a qualitative case study. In order to conduct this research, relevant aspects of the phenomenon have been analysed in relation to actual marketing strategies. LÄS MER