Sökning: "Blockchain"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet Blockchain.

 1. 1. Storing digital certificates using blockchain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Fredrik Wegelid; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Digital certificates; Hyperledger Sawtooth; Certification; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate what the blockchain technology is and how it can be used to store digital certificates. Blockchain has gotten lots of attention since it was presented in 2008 for the digital currency Bitcoin. Certificates are present in many different industries. The work done in this thesis has an exploratory approach. LÄS MER

 2. 2. Challenges and Security Aspects of Blockchain Based Online Multiplayer Games​

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Sundas Munir; Mirza Sanam Iqbal Baig; [2019]
  Nyckelord :Multiplayer Online Video Games; Blockchain; Blockchain based online video games; security threats to online video games; security challenges in blockchain based online games; Cyber Security Issues in blockchain based online multiplayer video games;

  Sammanfattning : Video gaming has always been a blooming industry. With the emergence of online multi- player video games , this industry’s worth have sky rocketed. Online multiplayer video games store data of player’s credentials, in-game progress, in-game virtual assets and payment details etc. LÄS MER

 3. 3. Creating legitimacy within blockchain startups in a virtual context : A study on how decentralized organizations raise funds before executing an Initial Coin Offering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hoodo Yusuf; Malin Martinez Bergström; [2019]
  Nyckelord :​Legitimation strategies; communication methods; blockchain; cryptocurrency; investor; ICO strategist; Initial coin offering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka de kommunikativa processer för blockedjeteknologi startups som ska lansera en så kallad “initial coin offering” och således mynta sin egna kryptovaluta, såsom till exempel bitcoin. Vi avser att undersöka det strategiska kommunikation processerna detta involverar. LÄS MER

 4. 4. Ansvar för personuppgifter i publika blockkedjor : En teknologi förenlig med GDPR?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutet för rättsinformatik (IRI)

  Författare :Stellan Koch; [2019]
  Nyckelord :GDPR; Dataskyddsförordningen; Blockkedjor; Personuppgifter; Personuppgiftsansvar;

  Sammanfattning : While the Internet provides enormous opportunities within development of communications and database systems it also endangers the processing of personal data unlawfully. With traditional database structure in focus the responsibility and accountability of said processed personal data was somewhat clear as the General Data Protection Regulation (GDPR) entered the legal framework of the European Union’s member states in May 2018. LÄS MER

 5. 5. Blockkedjan : Organisationers möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Rickard Wallin; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Blockkedja; Digital Transformation;

  Sammanfattning : Organizations wants to be at the top when it comes to using new technologies in order to retain a strong position on the market and also create innovative and unique service offerings. New technologies put pressure on organizations, that have to answer to its challenges. LÄS MER