Sökning: "Blockkedja"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Blockkedja.

 1. 1. Blockkedjeteknologins relevans för svensk hälso- och sjukvård: En omfattande utvärdering av hur teknologins möjligheter och vårdens framtidsvision överlappar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Mattias Wendler; Svante Robertsson Nyman; [2019]
  Nyckelord :Blockkedja; Blockkedjeapplikationer; Styrkor; Svagheter; Hälso- och sjukvård; Barriärer; Teknologistrategier; Diffusion av innovationer; Medicine and Health Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Blockkedjeteknologins relevans för svensk hälso- och sjukvård: En omfattande utvärdering av hur teknologins möjligheter och vårdens framtidsvision överlappar Författare: Svante Nyman och Mattias Wendler Handledare: Carl-Johan Asplund, Avdelningen för Produktionsekonomi, LTH & Sarah Lidé, Branschspecialist Hälso- och sjukvård, PwC Sverige Bakgrund: Idag är vården i Sverige i många fall kostsam men det finns stora möjligheter till effektivisering genom en digitalisering av branschen. Med en redan påbörjad digitalisering av den offentliga sektorn samt befolkningens relativt höga IT-mognad bedöms Sverige ha goda förutsättningar att ta vara på möjligheterna med digitaliseringen. LÄS MER

 2. 2. Blockkedjan : Organisationers möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Rickard Wallin; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Blockkedja; Digital Transformation;

  Sammanfattning : Organizations wants to be at the top when it comes to using new technologies in order to retain a strong position on the market and also create innovative and unique service offerings. New technologies put pressure on organizations, that have to answer to its challenges. LÄS MER

 3. 3. Protection of Personal Data in Blockchain Technology : An investigation on the compatibility of the General Data Protection Regulation and the public blockchain

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutet för rättsinformatik (IRI)

  Författare :Amelia Wallace; [2019]
  Nyckelord :General Data Protection Regulation; GDPR; Blockchain; Transparency; Personal Data; Dataskyddsförordningen; GDPR; Blockkedja; Transparens; Teknikneutralitet; Personuppgift;

  Sammanfattning : On 25 May 2018 the General Data Protection Regulation, GDPR, came into force in the EU. The regulation strengthened the rights of the data subjects’ in relation to the data controllers and processors and gave them more control over their personal data. LÄS MER

 4. 4. Perceived Affordance and Socio-Technical Transition: Blockchain for the Swedish Public Sector

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :JOHAN R. JONSSON; [2018]
  Nyckelord :blockchain; distributed ledger technology; public sector; digitalization; socio-technical transition; multi-level perspective; affordance theory; general purpose technology; blockkedja; distribuerad huvudbok; offentlig sektor; digitalisering; socio-teknisk övergång; multinivåperspektiv; görlighetsteori; genombrottsteknologi;

  Sammanfattning : The Swedish public sector is under constant pressure to improve processes and services through further digitalization. Blockchain is a novelty technology which shows promise of enabling functionalities which are desired within the sector. LÄS MER

 5. 5. Kan blockkedjan förbättra transaktionsprocessen? : En studie om blockkedjans funktion för kommersiella fastighetstransaktioner

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ludvig Runestam; Henrik Wiksell; [2018]
  Nyckelord :Commercial real estate; Blockchain; Transaction process; Smart contracts; Due diligence; Information asymmetry; Kommersiella fastigheter; Blockkedja; Transaktionsprocessen; Smarta kontrakt; Due diligence; Asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Kommersiella fastighetstillgångar karaktäriseras av tidskrävande och komplexa transaktions-processer som är skilt från många andra tillgångsslag. Informationsasymmetrier och avsaknad av standardisering har skapat en ineffektiv kommersiell fastighetsmarknad med höga transaktionskostnader för såväl förvärv som avyttring. LÄS MER