Sökning: "Blockkedja"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Blockkedja.

 1. 1. Elektroniska löpande skuldebrev i blockkedjeteknik: En handbok

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sabine de Ruiter; [2024-02-19]
  Nyckelord :Elektroniska löpande skuldebrev; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Besittning; Tradition; Original; Skuldebrevslagen; Utsökningsbalken; NJA 2017 s. 769; Fordringsrätt; Sakrätt;

  Sammanfattning : Elektroniska löpande skuldebrevs förekomst ökar, men ännu tillerkänns de inte fullständig rättslig verkan i Sverige. Skuldebrevslagen ska enligt NJA 2017 s. 769 tillämpas teknikneutralt, men kronofogdemyndigheten godtar inte ett elektroniskt löpande skuldebrev vid ansökan om verkställighet. LÄS MER

 2. 2. Blockchain-based e-voting system without digital ID: A Proof-of-Concept

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Leonard Schick; [2024]
  Nyckelord :Computer science; Cryptography; Crypto; Blockchain; Distributed systems; e-voting; electronic voting; Ethereum; Hyperledger; Hyperledger besu; Decentralization; Datavetenskap; Kryptografi; Blockkedja; Distribuerade system; e-röstning; Elektronisk röstning; Blinda signaturer; Ethereum; Hyperledger Besu; Decentralisering;

  Sammanfattning : Electronic voting systems have the potential to offer a cost effective, secure and transparent way of communicating with the citizens, increasing trust and participation. However creating a secure open source electronic voting system providing confidentiality and transparency with sufficient performance has long been a challenge. LÄS MER

 3. 3. A Decentralised Application for Storing Electronic Health Records using Blockchain Technology

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Edenia Isaac; Hampus Jernkrook; NIls Johnsson; Christopher Molin; Wendy Pau; David Zamanian; [2023-03-03]
  Nyckelord :electronic health records; EHR; medical records; blockchain; Ethereum; IPFS; decentralised applications; Web3.Storage; information exchange; patientjournaler; blockkedja; decentraliserade applikationer; informationsdelning;

  Sammanfattning : With the systems currently used in healthcare, medical records are often centrally stored in local databases or cloud services and managed by each individual healthcare provider. Due to this, the information exchange between healthcare providers is often limited. LÄS MER

 4. 4. Blockchains and Smart Contracts for Cryptocurrency : An Analysis of Their Functionality and Performance

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oussama Safi; Melik Atabeyli; [2023]
  Nyckelord :Smart Contracts; Blockchains; Cryptocurrency; Digital assets; Consensus mechanisms; Smarta Kontrakt; Blockkedjor; Kryptovaluta; Digitala tillgångar; Konsensus mekanismer;

  Sammanfattning : Smart contracts are self-executing electronic contracts. Amongst its deployed applications in the digital world is providing a decentralized and transparent method for executing transactions of cryptocurrencies on blockchains. LÄS MER

 5. 5. Fullmaktslärans ofullkomlighet - Om problemen kring elektroniska fullmakters giltighet och återkallelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rickard Carlsson; [2023]
  Nyckelord :Fullmakt; fullmaktsläran; elektronisk fullmakt; återkallelse av fullmakt; civilrätt; förmögenhetsrätt; allmän avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Society is becoming increasingly digitalised, which entails a growing demand for electronic tools and assistance in everyday life and business. Powers of attorney are tools that were previously exclusively oral or physical, but can now also be issued in electronic form. LÄS MER