Sökning: "Blockkedja"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Blockkedja.

 1. 1. Scheduling in a Blockchain

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Fabian Petersen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fewer customers in Sweden are using cash in their everyday transactions than ever before. If this trend continues, then the Swedish payment system will, in a few years, be entirely controlled by private companies. LÄS MER

 2. 2. Smarta kontrakt i svensk avtalsrätt : Huruvida Smarta kontrakt och Blockkedjor är lämpliga Avtalsinstrument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andy Li; [2020]
  Nyckelord :Smart contracts; Blockchain; Contract Law; Smarta kontrakt; Blockkedja; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : The objective of this thesis paper is to investigate whether if smart contracts concluded on a blockchain are recognized as contracts under Swedish law. This is done by analyzing two fictional examples of concluded smart contracts. LÄS MER

 3. 3. Real Estate Transactions using Blockchain Technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Moa Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Blockchain; smart contracts; decentralization; blockkedja; smarta kontrakt;

  Sammanfattning : Banking is considered only one of many industries that could benefit from using blockchain technology. A promising area in blockchain technology is so-called smart contracts, which is automated, decentralized and programmable contract solutions. Smart contracts can control the transfer of currencies or assets between parties under given conditions. LÄS MER

 4. 4. BLOCK FÖR BLOCK : En jämförande studie mellan forskare och praktiker om blockkedjeteknik i revision

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Lisa Törngren; [2020]
  Nyckelord :Blockchain; Audit; Smart contracts; Real-time audit; Blockkedja; Revision; Smarta kontrakt; Revision i realtid;

  Sammanfattning : Vilka möjligheter och utmaningar kan blockkedjetekniken erbjuda i revisionsprocessen? Studien ska undersöka samt skapa förståelse för de möjligheter och utmaningar som blockkedjetekniken medför inom revisionsprocessen och därmed bidra med ökad empirisk kunskap till det forskningsgap som identifierats inom den vetenskapliga litteraturen. Kvalitativ dokumentstudie som jämför vetenskapliga artiklar och dokument. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapande flexibilitet som svar på en ny efterfrågan : Förändrade kontor, fastigheter och kontrakt på den kommersiella hyresmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hedvig Sandin; Joanna Sandell; [2020]
  Nyckelord :Kommersiella fastigheter; coworking; multi-use; mixed-use; flexibla kontrakt; delningsekonomi;

  Sammanfattning : För många av dagens kommersiella hyresgäster och fastighetsägare är det viktigt med organisatorisk skalbarhet för att kunna anpassa sin verksamhet eller fastighet efter ändrade omständigheter. Detta har flera orsaker. LÄS MER