Sökning: "Blockkedjor"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Blockkedjor.

 1. 1. Smarta kontrakt i svensk avtalsrätt : Huruvida Smarta kontrakt och Blockkedjor är lämpliga Avtalsinstrument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andy Li; [2020]
  Nyckelord :Smart contracts; Blockchain; Contract Law; Smarta kontrakt; Blockkedja; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : The objective of this thesis paper is to investigate whether if smart contracts concluded on a blockchain are recognized as contracts under Swedish law. This is done by analyzing two fictional examples of concluded smart contracts. LÄS MER

 2. 2. Blockkedjesystem för smarta elnät : En undersökning om befintliga blockkedjesystem där deras egenskaper analyseras, och kvantitativa mätningar gällande deras responstid utförs

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Sara Prestberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The interest in blockchain technology is increasing and is being applied in more areas than just cryptocurrencies. To facilitate the use of blockchains suppliers are launching blockchain-as-a-service, which is a fusion between cloud service and blockchain. LÄS MER

 3. 3. Kan avsiktlig friktion inom interaktionsdesign minska antal användarfel vid insatsprocessen för blockkedjor med Proof-of-Stake teknik?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emil Gustavsson; Gabriel Ellebrink; [2020]
  Nyckelord :Proof-of-Stake; Friktion; avsiktlig friktion; användarfel; blockkedja;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida avsiktligt implementerad friktion inom interaktionsdesign kan minska antal användarfel vid insatsprocessen för blockkedjor med Proof-of-Stake teknik. Friktion som avsiktligt implementerats har tidigare visats kunna leda till färre användarfel. LÄS MER

 4. 4. Generating Value Through Blockchain Technology: The Case of Trade Finance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sara Lundström; Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Implementation; Success Factors; Technology; Value Creation; Trade Finance; Finance Industry; Blockkedja; Implementering; Framgångsfaktorer; Teknologi; Värdeskapande; Trade Finance; Finansindustrin;

  Sammanfattning : This thesis in Industrial Engineering and Management examines which the critical success factors are for implementing blockchain technology in the context of trade finance. Blockchain is an up-and-coming technology that has yet not been implemented in many organizations. LÄS MER

 5. 5. The GDPR Compliance of Blockchain : A qualitative study on regulating innovative technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Datorteknik

  Författare :Karin Melin; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; GDPR compliance; regulating technology; interdisciplinary perspectives; distributed ledger technology; compatibility; Blockkedjor; GDPR; reglera teknik; tvärvetenskapliga perspektiv; distribuerad decentraliserad databas; kompatibilitet;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore the compliance of blockchain technology and the GDPR. The GDPR was implemented for the EU member states in May 2018 with the purpose of harmonizing data protection regulation. However, the regulation is based on the notion that data is stored and processed in a centralized system. LÄS MER