Sökning: "Blockkedjor"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Blockkedjor.

 1. 1. Kundintresset för blockkedjeimplementation i försörjningskedjor : En enkätundersökning av konsumentens uppfattade värde av produktspårning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Linus Vestergren; [2022]
  Nyckelord :Blockkedjor; försörjningskedjor; betalningsvilja;

  Sammanfattning : Vad som anses vara en effektiv försörjningskedja är något som ändras med tiden. I dagens så kallade virtuella integration finns problem med att informationshantering mellan företagen inte alltid är tillräckligt bra för att maximera vinsten och nyttan för alla parter. LÄS MER

 2. 2. Vem äger NFT-innehavarens egendom? : – En studie av äganderätten till en non-fungible token

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Landström; [2022]
  Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

  Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER

 3. 3. Non-Fungible Tokens - En kvalitativ studie av hinder för dess utveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Rasmus Edlund; David Håkansson; [2022]
  Nyckelord :Non Fungible Token; NFT; hinder; utmaningar; Blockkedjor; framtid; Web3; smart contracts; Ethereum;

  Sammanfattning : NFT-teknologin blir mer och mer populär för varje år som går, och under det senaste året hardet mer än dubblerat sitt marknadsvärde från ungefär 22 miljarder dollar till 44 miljarder dollar.Teknologin har applicerats på olika områden och vissa forskare förutspår att teknologinkommer att vara en stor del av Web3 och framtidens internet. LÄS MER

 4. 4. The Use of Management Control in Decentralized Autonomous Organizations : A descriptive case study on the use of management control in three Ethereum blockchain based DAOs

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Ludvig Öberg; Isak Almquist; [2022]
  Nyckelord :DAO; Decentralized Autonomous Organizations; Management Control; Blockchain; Bitcoin; Ethereum; Smart Contracts; Cryptography; Consensus; Governance; Cryptocurrencies; DAO; Decentraliserade Autonoma Organisationer; Styrning; Blockkedja; Blockkedjor; Bitcoin; Ethereum; Kryptovalutor; Konsensus;

  Sammanfattning : Decentralized autonomous organizations, or DAOs, are spoken highly of in cryptocurrency spaces as a new way of organizing capital and labor. The basic concept is an organization with a shared vision or goal, where the participants and/or outside stakeholders own tokens that grant governing rights over resources through smart contracts. LÄS MER

 5. 5. Smarta kontrakt vid kommersiella fastighetstransaktioner - Särskilt om avtals ingående

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linn Brandt; [2022]
  Nyckelord :fastighetsrätt; avtalsrätt; smarta kontrakt; blockkedjeteknik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Blockchains are often associated with cryptocurrencies. However, the scope of use of blockchains is much wider than that. In 2018, the World Economic Forum predicted that 10% of global GDP will be stored on a blockchain by 2025. Using blockchain technology, smart contracts have been developed. LÄS MER