Sökning: "Blodsmitta"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Blodsmitta.

 1. 1. Att vårda patienter med blodsmitta : -Ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mimmi Eriksson; Carolina Nelson; [2019]
  Nyckelord :Blodsmitta; Erfarenheter; Kunskap; Sjuksköterska; Vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta finns över hela världen, de vanligaste är HIV, hepatit B och hepatit C. I världen lever omkring 320 miljoner människor med hepatit B eller C och cirka 30 miljoner med HIV. LÄS MER

 2. 2. Att leva med en smittsam blodsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Asplid; Gabriela Becerra Ponce; Paula Becerra Ponce; [2018]
  Nyckelord :Contagious blood disease; Experience; Hepatitis B; Hepatitis C; Human Immunodeficiency Virus HIV ; Blodsmitta; Hepatit B; Hepatit C; Humant immunbrisvirus HIV ; Upplevelse;

  Sammanfattning : Humant immunbristvirus (HIV), hepatit B och C är blodsmittor som finns världen över. Dessa tre sjukdomar anses som allmänfarliga och som anmälningspliktiga sjukdomar. Livet med en smittsam blodsjukdom kan vara påfrestande för en patient, både fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med HIV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefin Justesen; Nathalie Brandborg; [2018]
  Nyckelord :blood contamination; human immunodeficiency virus; stigmatization; qualitative; blodsmitta; humant immunbristvirus; kvalitativ; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 37 miljoner människor lever med HIV idag. HIV förknippas ofta med starka känslor och påverkar den drabbade personens liv negativt på många sätt. Att vårda en person med HIV är påfrestande för sjuksköterskan och det finns en kunskapsbrist som försvårar arbetet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder till att vårda personer med HIV: : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sara Hemphälä; Emelie Ingelsson; [2017]
  Nyckelord :attityder; HIV; hälso- och sjukvård; litteraturöversikt; sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är globalt sett ett stort hälsoproblem. Alla personer som vänder sig till sjukvården bör bemötas som att de erhåller en potentiell blodsmitta. Personer med HIV är i behov av stöd och sympati, men samtidigt förekommer det bestridande attityder hos sjuksköterskor i mötet med personer med HIV. LÄS MER

 5. 5. En litteraturöversikt om sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters inställningar till att vårda patienter som lever med HIV/AIDS

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Brostedt; Silvia Ntioley; [2017]
  Nyckelord :HIV AIDS; Attitudes; Nurses; Nursing students; HIV AIDS; Inställning; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen lever 36,7 miljoner människor med HIV varav 7000 av dessa lever i Sverige. HIV/AIDS är en blodsmitta som klassificeras under smittskyddslagen där AIDS är det mest avancerade stadiet av HIV. LÄS MER