Sökning: "Blogg textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Blogg textanalys.

 1. 1. Den digitala berättelsens många ansikten - en kvalitativ fallstudie om samskapande av värde i ett plattformsföretags digitala storytelling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Michelle Larsson; Anton Söder; [2018]
  Nyckelord :co-creation of value; värdeskapande; content marketing; digital storytelling; plattformsföretag; marknadsföring; digitalisering; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att vinna fördjupad förståelse om hur ett plattformsföretag samskapar värde med sina konsumenter genom sin digitala storytelling. Vidare avsåg studien undersöka hur samskapat värde kommuniceras strategiskt. Studien använde sig av en textanalys och är av kvalitativ fallstudiekaraktär. LÄS MER

 2. 2. Isabella Löwengrip – Det personliga varumärket : En kvalitativ fallstudie om hur Isabella Löwengrips personliga varumärke framställs genom hennes blogg

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Olivia Lilja; [2018]
  Nyckelord :Blogg; Isabella Löwengrip; Personligt varumärke; Identitet; Retorisk textanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur Isabella Löwengrips personliga varumärke framställs på hennes blogg. De forskningsfrågor som forskningen utgick ifrån var ”hur framställs Isabella Löwengrips personliga varumärke på hennes blogg?” samt ”Går det att utläsa några skillnader i hur Löwengrip porträtterat sitt personliga varumärke från starten fram tills idag? I sådant fall: vilka är dessa skillnader?”. LÄS MER

 3. 3. Från tonåring till toppbloggare : En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Daniela Laricchia; [2016]
  Nyckelord :self presentation; blog; Kenza Zouiten; personal brand; självpresentation; blogg; Kenza Zouiten; personligt varumärke;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. LÄS MER

 4. 4. Att se men inte röra

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Freja Åberg; [2016]
  Nyckelord :Interaktionsritual; emotionell energi; virtuell gemenskap; solidaritet; blogg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Randall Collins modell för en lyckad interaktionsritual kräver fyra ingredienser; kroppslig närvaro, en tydlig gräns i förhållandet till utomstående, delad fokuserad uppmärksamhet mot samma mål och slutligen att ritualen producerar ett kollektivt medvetande där känslan av tillhörighet blir central. (Collins​, ​2004) Kollektiv upprymdhet skapas, vilket innebär att deltagare i interaktionsritualen går in i en slags fysiologisk samklang. LÄS MER

 5. 5. ”ett jäkla bra driv i språket” : En språklig analys av en litteraturblogg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Gybrant; [2015]
  Nyckelord :Blogg; bloggare; textanalys; språkbruk; genre; mottagaranpassning; termer; talspråk; intertextualitet;

  Sammanfattning : Syftet med analysen är att utreda om det finns likheter i språkbruket i en blogg med flera skribenter som berör samma ämne. Bloggen vars skribenter analyseras är ”Drömmarnas Berg”. LÄS MER