Sökning: "Bloggar"

Visar resultat 1 - 5 av 614 uppsatser innehållade ordet Bloggar.

 1. 1. En osynlig sjukdom : Upplevelsen av att leva med typ 1-diabetes

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecca Edman; [2020]
  Nyckelord :Innehållsanalys; kvalitativ; Orem; Diabetes; blogg; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som är en långvarig sjukdom som påverkar personens vardag. Egenvård är en viktig del av typ 1-diabetes och Orem belyser att människan har möjlighet att vårda sig själv. Tidigare forskning visar att sjuksköterskan upplevde det som viktigt att arbeta förebyggande och stötta patienten. LÄS MER

 2. 2. Youtuberska och bloggarinna : En korpusstudie i huruvida det sker nybildningar med de feminina suffixen -erska och -(ar)inna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Martin Tydesten; [2020]
  Nyckelord :personbeteckningar; suffix; nybildningar; svenska; Twitter; bloggar; tidningsmaterial; könsneutralisering; könsspecificering; språk och kön;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar om de feminina suffixen -erska och -(ar)inna är produktiva, i ett visst material. Med produktiv menas i detta sammanhang att nybildningarna måste innehålla avledningar som inte tidigare använts. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och hinder för didaktisk design i det virtuella rummet : En kvalitativ studie om bildlärares syn på, och implementering av bloggar som pedagogiska verktyg i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Caroline Svahn; [2020]
  Nyckelord :Blogg; bildundervisning; bildämnet; digitala medier; digitalisering; design för lärande; multi-modalitet.;

  Sammanfattning : Studies syfte är att undersöka på vilka sätt tre bildlärare använder sig av bloggar i under­visningen samt vilka möjligheter och hinder de ser med bloggen som bildpedagogiskt verktyg. Studien är genomförd utifrån ett designteoretiskt, multimodalt och sociokulturellt perspektiv på lärande. LÄS MER

 4. 4. Perceived Breastfeeding Support during Hospitalization : A qualitative analysis of mothers' blogs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Liona Samplonius; Janice Karen Velazco; [2020]
  Nyckelord :breastfeeding support; mothers experiences; blogs; hospitalization; qualitative content analysis; nurse; nursing; amningsstöd; sjukhus; mammors upplevelse; blogg; kvalitativ innehållsanalys; sjuksköterska; amning;

  Sammanfattning : It has been well established that breastfeeding provides the best type of nutrition, strengthens the bond between a baby and his mother, and has both physiological and psychological benefits. However, when breastfeeding is causing difficulties, it can negatively impact the mothers’ well-being and even result in depression. LÄS MER

 5. 5. Unga vuxnas sorg under kurativ cancerbehanling : En empirisk studie av bloggar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Filippa Alderblad; Frida Holmgren; Karin Ringerby Wågbrant; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tredje person i Sverige förväntas drabbas av cancer under sin livstid. Unga vuxna med cancer utsätts för psykologisk stress och tvingas på obestämd tid att modifiera livet och självständigheten reduceras. Sjuksköterskor upplever unga vuxnas specifika behov begränsas under behandlingen. LÄS MER