Sökning: "Bluffaktura"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Bluffaktura.

 1. 1. Ogiltighet av vilseledande avtal - Med fokus på fakturabedrägerier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Wallin; [2016]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; bluffaktura; fakturabedrägeri; vilseledande; ogiltighet; avtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to display Swedish law in regards to fake invoices and how these contracts under misleading agreements can be voided. The amount of police reports regarding fake invoices have increased significantly during the last ten years, one should also consider the big number of hidden statistics. LÄS MER

 2. 2. Fakturan var en bluff - vem bär ansvaret? En undersökning av det straffrättsliga ansvaret vid bluffakturaupplägg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathilda Blom; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Bluffaktura; Skattebrott; Bokföringsbrott; Företagaransvar; Bluffakturaupplägg.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bluffakturabedrägerier är ett fenomen som har ökat markant de senaste åren. Det blir allt vanligare att bedrägerierna begås som en planerad del av ett aktiebolags verksamhet i kombination med annan ekonomisk brottslighet, exempelvis skattebrott och bokföringsbrott. LÄS MER