Sökning: "Bo Frid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bo Frid.

  1. 1. Sjuksköterskors kunskaper och attityder till patienter med depression : en litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

    Författare :Laila Frid; Marie Löjdström; [2010]
    Nyckelord :Depression; attitudes; knowledge; nurses; Depression; attityder; kunskap; sjuksköterskor;

    Sammanfattning : Depression är en psykisk sjukdom, som karaktiseras av bland annat nedstämdhet och sömnstörningar. Allt fler i Sverige riskerar att under sin livstid drabbas av någon form av depression. Sjuksköterskors attityder gentemot vuxna patienter med depression, har stor betydelse för tillfrisknandet. LÄS MER