Sökning: "Bo Knutsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bo Knutsson.

 1. 1. Formative bedömning - att äga sitt lärande / Formative assessment - to own your learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Fjorda Hoti; Rose-Anna Johnson Knutsson; [2016]
  Nyckelord :feedback; formativ bedömning; kamratbedömning; självbedömning; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur formativ bedömning används för att stötta elevers lärande i ämnet svenska. Våra frågeställningar är: • Hur kan lärare använda formativ bedömning? • Vilka uttryck har den formativa bedömningen? Vi har gjort en kvalitativ mindre strukturerad intervju med läraren Eva och hennes två elever Gabby och Fredrik samt läraren Bo och hans två elever Oskar och Cecilia. LÄS MER

 2. 2. Solar power on the top of the world : Possibilities to provide the school in Thade, in Nepal, with electricity from a solar cell system

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Gunnarsson Knutsson; [2016]
  Nyckelord :Solar energy; solar cells; Nepal; Solenergi; solceller; Nepal;

  Sammanfattning : Nepal, a country located between India and China, is one of the world’s least developed countries.  Access to electricity is a problem throughout Nepal. LÄS MER