Sökning: "Bo Löfgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bo Löfgren.

 1. 1. Turism i Stockholms skärgård : - ur ett exportmognadsperspektiv 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Anna Boustedt; Susanne Löfgren; [2011]
  Nyckelord :Skärgårdsturism; Destinationsutveckling; Destinationsmarknadsföring; Exportmognad; Internationalisering; Öppen Skärgård; Visit Skärgården; Scandinavian Islands.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur nyckelaktörer arbetar med att göra Stockholms skärgård till en exportmogen turistdestination. För att uppnå detta syfte har vi utgått från forskningsfrågan: ·     Hur arbetar Stockholm skärgårds nyckelaktörer med destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring för att attrahera fler internationella besökare?                                                                                                                         Sverige som turistdestination har ökat markant i attraktionsvärde under de senaste åren, och därför måste Sverige kunna leverera mer exportmogna destinationer, så vi kan möta de utländska besökarnas behov och krav. LÄS MER

 2. 2. ”Schenker information” En kvalitativ studie av internkommunikationen mellan Schenker och de chaufförer som kör åt Schenker.

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Pierre Delang; [2009-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel ”Schenker information” – En kvalitativ studie av intern-kommunikationen mellan Schenker och de chaufförer som kör åt Schenker.Författare Pierre DelangKurs Påbyggnadskurs, D -nivånMedie- och kommunikationsvetenskapInstitutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) vid Göteborgs universitetTermin Vårterminen 2007Intern handledare Monica Löfgren Nilsson (Göteborgs universitet)Uppdragsgivare Bo Hallams (Informations chef, Schenker Sverige)Syfte Är att kartlägga och skapa en djupare förståelse för hur intern-kommunikationen mellan Schenkers ledning och de chaufförersom kör åt Schenker ser ut och fungerar, samt vilken betydelse detta har för chaufförerna när det gäller att känna tillhörighet till Schenker. LÄS MER