Sökning: "Bo Mattias Gustafsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bo Mattias Gustafsson.

  1. 1. Vad gör att kunskapsöverföring fungerar? En studie om kunskapsöverföring i ett framgångsrikt kunskapsföretag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Mattias Gustafsson; Bo Lindquist; [2015-03-16]
    Nyckelord :Kunskapsöverföring; Socialt kapital; Praktikgemenskap; Normer; Förtroende; Absorptionsförmåga;

    Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats handlar om kunskapsöverföring med ett specifikt intresse för vad det är som gör att kunskapsöverföring fungerar i ett kunskapsföretag. För att undersöka detta har vi studerat ett multinationellt företag med välmående personal med syftet att söka förståelse för hur kunskapsöverföringsprocessen ser ut i företaget. LÄS MER