Sökning: "Bo Rickard"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bo Rickard.

 1. 1. Miljöklassning av byggnader : kontorshuset Novartis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet

  Författare :Rickard Westling; Mattias Ericson; [2009]
  Nyckelord :Miljöklassning; byggnadsteknik; innemiljö; ecoeffect;

  Sammanfattning : För att skapa en utveckling mot en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverigeinleddes ett samarbete mellan företag, kommuner och regeringen som kallas förBygga-bo-dialogen. Ett av dennas mål är att alla nybyggda hus och 30 procent avbefintliga byggnader ska klassificeras senast år 2009. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av mätinstrument för elektromagnetisk strålning i UHF frekvensbandet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Niklas Kvist; Rickard Pettersson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med den trådlösa teknologins framväxt har även antalet studier gällande dess möjliga inverkan på människors hälsa ökat markant i antal. Under en längre tid har det funnits professionella mätinstrument på marknaden som mäter styrkan hos de elektromagnetiska fält som trådlösa applikationer ger ifrån sig. LÄS MER