Sökning: "Bo-Lennart Heitmann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bo-Lennart Heitmann.

  1. 1. Full-stack musik : En studie om back-end, front-end och full-stack terminologi inom låtskapande och musikproduktion

    Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

    Författare :Bo-Lennart Heitmann; [2021]
    Nyckelord :Music production; songwriting; back-end; front-end; full-stack model; recruitment; creative collaboration; Musikproduktion; låtskrivande; back-end; front-end; full-stack modell; rekrytering; kreativa arbetsprocesser;

    Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att presentera process och erfarenheter från mitt konstnärliga musikproduktionsprojekt som genomförts under mitt sista år av min masterutbildning. Genomförandet har bestått av att skapa ett svenskt popmusikalbum där låtar har skapats enskilt, genom samarbeten och tre verk har blivit slutförda och distribuerats på streamingtjänster så som Spotify och YouTube. LÄS MER