Sökning: "Board work"

Visar resultat 1 - 5 av 1173 uppsatser innehållade orden Board work.

 1. 1. Att se var och en på det sättet som den behöver : En kvalitativ intervjustudie om undersköterskors erfarenheter av personcentrerad omvårdnad för personer med demenssjukdom på särskilt boende

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ulrica Moberg; Matilda Rydkvist; [2020]
  Nyckelord :Life story; nursing assistants; nursing homes; person-centred care; person with dementia; Levnadsberättelse; personcentrerad omvårdnad; personer med demenssjukdom; särskilt boende; undersköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 40 % av de som lider av en demenssjukdom i Sverige bor på särskilt boende. Omvårdnaden som ges bör enligt Socialstyrelsen vara personcentrerad vilket innebär att personens upplevelse sätts i centrum. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsunderlag eller skyltfönstermaterial? : En kvalitativ studie om SKL brukarundersöknings användning inom IFO verksamheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alina Musatoiu; Alexandra Skrapegård; [2020]
  Nyckelord :Swedish Association of Local Authorities and Regions; user survey; Personal and Family counselling Services; quality; logic of “display window”; new institutionalism; transmission of ideas; SKL brukarundersökning; IFO; kvalitet; skyltfönsterlogik; nyinstitutionalism; idéspridning;

  Sammanfattning : Vår studie grundas på en fråga som vi tidigare inte har kunnat få tydligt svar på: vilken betydelse har SKL:s brukarundersökningens användning inom IFO:s verksamheter? Enligt Socialstyrelsen är det bara en tredjedel av Sveriges kommuner som använder SKL brukarundersöknings resultat för att utveckla sina IFO verksamheter. Forskning visar också att den information som utvärderingar genererar inte används på ett tydligt sätt. LÄS MER

 3. 3. Optimering av kalkcykeln på Iggesunds bruk med avseende på specifik energianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :David Olsson; [2020]
  Nyckelord :energieffektivisering; mesaugn; elfilterstoft; sulfatmassa; kartongbruk;

  Sammanfattning : Iggesund Mill is an integrated pulp and paperboard mill that makes kraft pulp and solid bleached board. In the pulp process, white liquor is used to make pulp. The white liquor is recovered in the recovery process. LÄS MER

 4. 4. Hur bostadsrättsmedlemmars intressen kommer till uttryck i styrelsearbetet - En intervjustudie med ordföranden i bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Kilman; Theodor Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samtalet om den svenska bostadsmarknaden har på senare tid präglats av en rad ekonomiska frågor. Höjda priser, amorteringskrav och skärpta lånevillkor är något av det som diskuterats flitigt bland såväl köpare, säljare, mäklare och politiker. LÄS MER

 5. 5. Handläggning av ärenden gällande skällande hundar mellan kommuner och länsstyrelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ronja Issau; Lisa Fridén; [2020]
  Nyckelord :skällande hundar; tillsyn; beteendeproblem; ärendehantering; kommun; länsstyrelser;

  Sammanfattning : Background: The County Board, which is the supervisory authority on the Animal Protection Act, the Supervision Act and the Environmental Code and the municipality, which is also the supervisory authority on the Environmental Code, has difficulty conducting cases concerning barking dogs because it is difficult to assess the problem. There is no special cooperation between the authorities and there are no routines around these types of cases. LÄS MER