Sökning: "Boastad"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Boastad.

  1. 1. Blandbygd : visioner för tätortsnära landsbygdsboende i Sydvästra Möckeln, Älmhult

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

    Författare :Johanna Kihlström; [2012]
    Nyckelord :tätortsnära landsbygd; landsbygdsutveckling; boende; Älmhult; Boastad;

    Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om en tätortsnära landsbygd och hur den kan utvecklas till en boendeplats för fler människor än idag. Platsen heter Sydvästra Möckeln och ligger strax utanför Älmhult i södra Småland. I Älmhult ser man en befolkningsökning samtidigt som det är brist på bostäder. LÄS MER