Sökning: "Bob Andresen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bob Andresen.

  1. 1. Vi föds inte till Händiga Hanna eller Byggare Bob, vi blir det! Sagors inverkan på könsrealterade attityder till teknik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Marie Andresen; Alexandra Hjelmqvist; [2007]
    Nyckelord :attityder; flickor; förebilder; identifikation; könsidentitet; pojkar; positionering; sagor; teknik;

    Sammanfattning : Genom att läsa berättelser för elever i skolår 1 och 2 har vi undersökt vilka positionerbarn antar när de dramatiserar sagokaraktärer som sysslar med teknik. En saga medtraditionella könsroller lästes för en grupp elever och samma saga men med omvändakönsroller lästes för en annan grupp. LÄS MER