Sökning: "Bob Dylan"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Bob Dylan.

 1. 1. Låttexten i fält : Åsikter om låttexten som litteratur i debatten om Bob Dylans nobelpris i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alvin Blomberg; [2019]
  Nyckelord :Låttexter; litteratursociologi; lyrik; Bob Dylan; nobelpris; Pierre Bourdieu; Svenska Akademien; Svenska dagstidningar; nobelprisdebatt; argument; litteratur; fonotext; litterärt kapital; litteratursyn; litteraturideal; Sara Danius; Ola Holmgren; konsekrationsinstans; autonomi; det litterära fältet; fältteori;

  Sammanfattning : När Svenska Akademien år 2016 tilldelade Bob Dylan nobelpriset i litteratur väcktes en enorm debatt i svenska tidningar rörande frågan ifall priset kan tilldelas en musiker och ifall låttexten går att betrakta som litteratur. I denna uppsats undersöks vilka argumenten i debatten var för och emot låttexten som litteratur. LÄS MER

 2. 2. Vi är stjärnor : En stilistisk undersökning av tre låttexter från Joakim Thåströms album Centralmassivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Moa Fahlström; [2018]
  Nyckelord :stilanalys; låttexter; Thåström.;

  Sammanfattning : Att låttexter, eller rocklyrik, har blivit något av vår tids poesi stod klart när Bob Dylan fick Nobelpriset i litteratur år 2016. I föreliggande studie undersöks låttexter som är skrivna av en av Sveriges främsta rockikoner, Joakim Thåström. LÄS MER

 3. 3. The Nobel Prize vs. Bob Dylan: Bob Dylan's controversial behaviour and its potential impact on the Nobel Prize reputation

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :No student name given (supervisor Mats Urde); [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. T. S. Eliot and Bob Dylan: Confronting “The Modern Condition” with Faith

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Adam Basson; [2017]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Inspiration är svårt att finna. Du måste ta den där du hittar den.” : En analys av det medvetna bruket av intertextualitet i Bob Dylans låttexter mellan 1963–65

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Jacob Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Bob Dylan intertextuality analysis 1963 1965 lyric lyrics conscious use; Bob Dylan intertextualitet analys 1963 1965 låttext låttexter medveten användning;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser delar av komplexiteten i Bob Dylans författarskap via en analys av det medvetna bruket av intertextualitet i sex låtar från tre olika album, alla från mitten av 1960-talet. Det klarläggs att Dylan inte kan förenklas till endast alluderingar till Shakespeare, utan att författarskapet innehåller en hög grad av komplexitet. LÄS MER