Sökning: "Bob Dylan"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Bob Dylan.

 1. 1. Talkin' New York

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ivar Morgan; [2019-10-03]
  Nyckelord :Femininty; Masculinity; Greenwich Village; Folk Music; Bob Dylan; Joan Baez; Mary Travers; Dave Van Ronk; Suze Rotolo;

  Sammanfattning : This thesis deals with aspects of femininty and masculinity in Greenwich Villages folk music movement during it's heyday in the 1960s. The purpouse of the study is to challenge the common image of the folknik movement as progressive by showing that women was marginalized. LÄS MER

 2. 2. Låttexten i fält : Åsikter om låttexten som litteratur i debatten om Bob Dylans nobelpris i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alvin Blomberg; [2019]
  Nyckelord :Låttexter; litteratursociologi; lyrik; Bob Dylan; nobelpris; Pierre Bourdieu; Svenska Akademien; Svenska dagstidningar; nobelprisdebatt; argument; litteratur; fonotext; litterärt kapital; litteratursyn; litteraturideal; Sara Danius; Ola Holmgren; konsekrationsinstans; autonomi; det litterära fältet; fältteori;

  Sammanfattning : När Svenska Akademien år 2016 tilldelade Bob Dylan nobelpriset i litteratur väcktes en enorm debatt i svenska tidningar rörande frågan ifall priset kan tilldelas en musiker och ifall låttexten går att betrakta som litteratur. I denna uppsats undersöks vilka argumenten i debatten var för och emot låttexten som litteratur. LÄS MER

 3. 3. Vi är stjärnor : En stilistisk undersökning av tre låttexter från Joakim Thåströms album Centralmassivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Moa Fahlström; [2018]
  Nyckelord :stilanalys; låttexter; Thåström.;

  Sammanfattning : Att låttexter, eller rocklyrik, har blivit något av vår tids poesi stod klart när Bob Dylan fick Nobelpriset i litteratur år 2016. I föreliggande studie undersöks låttexter som är skrivna av en av Sveriges främsta rockikoner, Joakim Thåström. LÄS MER

 4. 4. The Nobel Prize vs. Bob Dylan: Bob Dylan's controversial behaviour and its potential impact on the Nobel Prize reputation

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :No student name given (supervisor Mats Urde); [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. T. S. Eliot and Bob Dylan: Confronting “The Modern Condition” with Faith

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Adam Basson; [2017]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER