Sökning: "Bob Martin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Bob Martin.

 1. 1. ”Äntligen!” : en studie av det kulturjournalistiska fältets reaktioner på Bob Dylans respektive Svetlana Aleksijevitjs Nobelpris i litteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Martin Söderberg; Filip Bolmgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Majoriteten av tränares beteende är störande för utvecklingen av spelförståelse : En beskrivning av fotbollstränares beteenden samt analys av förutsättningar för att utveckla spelares spelförståelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martin Orselius; Joel Bäckström; [2015]
  Nyckelord :exekutiva funktioner; tränare; verbal; beteende; instruktion; feedback; frågeställning; elit; fotboll;

  Sammanfattning : Studien syfte var att beskriva fotbollstränares verbala beteende samt analysera vilka förutsättningar dessa beteenden skapar för utveckling av spelarnas exekutiva förmågor (EF) som, enligt Vestberg et al (2012) är en avgörande faktor att bli elitspelare.   För att komma fram till resultatet av fotbollstränarnas verbala beteende användes kvantitativ observation med inspiration från observationsschemat Coach Analysis Intervention System (CAIS) (Cushion, Stephen, Bob & Lee, 2012). LÄS MER

 3. 3. Hardware Synthesis of Automated Electrical Fault Testing in Trucks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Mikro- och nanosystemteknik

  Författare :Martin Orre; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In modern trucks there is a number of control units, which tasks are varying;control of the engine, brakes, gearbox, etc. In order to ensure that these deviceswork properly, they must be thoroughly tested under normal conditions but alsowhen they are exposed to stresses such as electrical faults (short circuit, breaks,etc.). LÄS MER

 4. 4. Nivåreglerad iKBT via elevhälsan - går det?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Martin Arvidsson; Bob Persson; [2014]
  Nyckelord :single case; school health; transdiagnostic; internet; CBT; stepped care; single case; elevhälsa; transdiagnostik; internet; KBT; nivåreglerad vård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. System Design of Automated Test Equipment for Electrical Control Units in Trucks

  Master-uppsats, KTH/Mikro- och nanosystemteknik

  Författare :Anna Bladh; [2014]
  Nyckelord :test equpment control trucks;

  Sammanfattning : The high level of complexity in today’s electronic systems increases the demands on an advanced validation and verification process. Automated testing facilitates and improves regression testing (rerun of previously executed test cases to uncover and track new bugs) with increased coverage and reduced costs as a result. LÄS MER