Sökning: "Boca House"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Boca House.

  1. 1. "En stridsplan överlever sällan första stridskontakt" : Slaget om Darwin – Goose Green

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Nicklas Nilsson; [2009]
    Nyckelord :Falklandsöarna; Darwin; Goose Green; Malvinas; Darwin Hill; Boca House; Burntside House; Burntside Pond; Camilla Creek; Taskforce Mercedes; 2 Para; LtCol H Jones; LtCol Piaggi; Grundläggande förmågor; Ledning; Verkan; Rörlighet; Skydd; Uthållighet; Und info; Falklands; Darwin; Goose Green; Malvinas; Darwin Hill; Boca House; Burntside House; Burntside Pond; Camilla Creek; Taskforce Mercedes; 2 Para; LtCol H Jones; LtCol Piaggi; Grundläggande förmågor fundamental abilities ;

    Sammanfattning : Den 26 maj 1982 påbörjas anfallet mot samhällena Darwin och Goose Green. Anfallande styrka är brittiska, 2 Paras, på plats och försvarsgrupperade är Taskforce Mercedes. Britterna vinner slutligen över en numerärt överlägsen och försvarsgrupperad argentinsk styrka. LÄS MER