Sökning: "BodPod"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet BodPod.

 1. 1. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Armina Beslaga; [2019]
  Nyckelord :koffein; kroppspletysmografi; bioimpedans; nutritionsstatus; sjukdomar;

  Sammanfattning : Kaffe är en av de dryckerna som konsumeras mest av människor dagligen. Kaffe innehåller koffein som ursprungligen kommer från löv, frön och olika frukter. Den här studien har utgått från olika metoder för att se hur koffein påverkar kroppen. LÄS MER

 2. 2. Kostintag, energiförbrukning och kroppssammansättning hos orienterare

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Jenny Danielson; [2014]
  Nyckelord :Orientering; Kroppssammansättning; Kost; Idrottsnutrition; Energiförbrukning; Energiintag;

  Sammanfattning : Bakgrund Orientering är en uthållighetsidrott där tempo och intensitet varierar, beroende på terräng och löparens navigationsförmåga, och den skiljer sig från vanlig uthållighetslöpning genom att den också innefattar kuperad terräng och ett kognitivt inslag. Prestationsförmågan hos orienterare kan därför antas vara mer beroende av kostens sammansättning än för vanliga löpare. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan kroppens substratutnyttjande, energiomsättning och antropometriska mått hos överviktiga barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Andreas Sjöberg; [2012]
  Nyckelord :obesity; overweight; children; substrate utilization; energy metabolism; anthropometric measurements;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma har ökat lavinartat bland barn och ungdomar de senaste 25 åren. Fetma medför både fysiskt och psykiskt lidande för de drabbade barnen och de löper även en stor risk att drabbas av sjukdom i vuxen ålder. Prevention av övervikt och fetma är därför av högsta vikt. LÄS MER

 4. 4. BMI vs kroppsfettprocent : En studie om BMI:s sensitivitet, specificitet och korrelation med kroppsfettprocent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Donnie Klang; Carl-Johan Osvald; [2012]
  Nyckelord :BMI; body mass index; kroppsfettprocent; fettprocent; BodPod; ADP; air displacement plethysmography; sensitivitet; specificitet;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie var att undersöka sensitiviteten och specificiteten hos BMI vid klassificering av övervikt, samt att jämföra gränsvärdena för övervikt mätt med BMI med gränsvärdena för övervikt mätt i fettprocent med BodPod.MetodUrvalet i studien bestod av 359 deltagare mellan 30-50 år (medelvärde – 39,7 år). LÄS MER

 5. 5. Correlation analysis between resting metabolic rate, body composition and physical activity in active and inactive men and women

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Emma Jonsson; [2012]
  Nyckelord :Indirect respiratory calorimeter; Bod Pod; bioimpedance; three-compartment model; muscle mass;

  Sammanfattning : The objective of the present study was to explore the correlation between resting metabolic rate (RMR), body composition and physical activity in active and inactive men and women aged 20-30 years. In total, 13 active and 10 inactive women and 8 active and 5 inactive men were enrolled in this study. LÄS MER