Sökning: "Bodil Book"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bodil Book.

 1. 1. Biografier om gangsters och åldrande rockstjärnor som snortar myror : en diskursanalytisk undersökning av litteraturförmedling i livsstilsmagasin för män

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Bodil Ekelund; [2010]
  Nyckelord :Discourse analysis; Gender; Men s magazines; Men s studies; Public libraries; Reading; diskursanalys; folkbibliotek; genus; herrtidningar; läsvanor; mansforskning;

  Sammanfattning :  The aim of this thesis is to examine men's attitudes towards literature, and how social norms affect their book reading, in order to contribute to the knowledge of why men's book reading is decreasing. This is realized through a discourse analysis of literature recommendations in men's lifestyle magazines. LÄS MER

 2. 2. Barnbokens kön Genusaspekter i litteratur och hos aktörer på marknaden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Bodil Alvarsdotter; [2002]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This Master's thesis examines some aspects of children's books for 9-12 year olds, and the children's books market, from a gender perspective. The main objective is to make a gender analysis of attitudes among children and other agents in the book market towards children's books of different qualities. LÄS MER