Sökning: "Bodil Gräntz Carlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bodil Gräntz Carlsson.

  1. 1. Om konsten att vända ungdomars kriminella karriär : en studie av föreningen NFG (Non Fighting Generation) i Halmstad

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Bodil Gräntz Carlsson; [2002]
    Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

    Sammanfattning : This essay considers whether one can set criminal youth "right". The purpose was partly to illuminate how youths in NFG (Non Fighting Generation) in Halmstad described what use they could get of the membership, and partly to explain for what reasons they would chose a way of life against violence and criminality. LÄS MER