Sökning: "Bodil Gröndal"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bodil Gröndal.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andonia Petranti; Bodil Gröndal; [2018]
  Nyckelord :skolsköterska; elevhälsa; nyanlända elever; erfarenheter; kultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senare åren har ett ökat antal nyanlända elever börjat i skolan. Merparten av eleverna är flyktingar eller är anhöriga till flyktingar. Den ökade andelen nyanlända elever har påverkat skolsköterskans arbete. Syftet: Syftet har varit att undersöka skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. Patientnära vård i fokus. Observationer av sjuksköterskans arbetsdag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Bodil Gröndal; Camilla Jönsson; [2009]
  Nyckelord :Arbetsuppgifter; Kvalitét; Observationsstudie; Patientnära vård; Icke-patientnärvår; Tid;

  Sammanfattning : Grøndal, B & Jönsson, C. Patientnära vård i fokus. Observationer av sjuksköterskans arbetsdag. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER