Sökning: "Bodil Hultsbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bodil Hultsbo.

  1. 1. JAG GÖR, JAG KAN, JAG FÖRSTÅR, JAG UTVECKLAS Deltagares upplevelser av förberedande arbetsträning i en arbetsliknande miljö.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Bodil Hultsbo; [2021-09-15]
    Nyckelord :Occupational therapy; qualitative content analysis; rehabilitation; return to work; stress- related exhaustion disorder;

    Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom står för en stor andel av den ökade psykiska ohälsan i samhället där en obalans mellan arbets-, fritids- och andra vardagliga aktiviteter, är en primär orsak till utmattningssyndrom. Utifrån ett aktivitetsperspektiv på problemet är både balans mellan aktivitet och vila, såväl som kontroll och mening med dessa aktiviteter viktiga faktorer för att uppleva hälsa. LÄS MER