Sökning: "Bodil Karlsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Bodil Karlsson.

 1. 1. En undersökning kring föräldraengagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Sofie Karlsson Hultén; Bodil Högberg; [2011]
  Nyckelord :förskola; engagemang; föräldrar; samarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kostnads-Benefitanalys av en virtuell rehabiliteringsmetod för strokepatienter

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Bodil Everlund; Per-Anders Karlsson; [2009-06-18]
  Nyckelord :Stroke; kostnadsbenefitanalys; rehabilitering; virtuell rehabilitering; hälsoekonomi; Stroke; cost-benefit analysis; rahabilitation; virtual rehabilitation; health economics;

  Sammanfattning : Folkhälsovetenskapligt program.... LÄS MER

 3. 3. Side Blind Spot Detection : Sensortekniker och hårdvara

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Carin Karlsson; Bodil Renfors; [2005]
  Nyckelord :Electronics; Blind Spot Detection; BSD; döda vinkeln; sensorer; radar; IR; kamera; lidar; IR kamera; ultraljud; Elektronik;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete, på 20 högskolepoäng, som har utförts på Scania CV AB, Tekniskt centrum, Södertälje. Examensarbetet behandlar Side Blind Spot Detection och har resulterat i ett prototypsystem som detekterar objekt i döda vinklarna på sidorna av en lastbil. LÄS MER