Sökning: "Bodil Lidén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bodil Lidén.

  1. 1. Sven Ljungberg, konstens ursprung och konstnärsmyten

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Bodil Nielsen; [2008]
    Nyckelord :Sven Ljungberg; konst; konstnärsmyt;

    Sammanfattning : Jag ville skriva om Sven Ljungberg och undersöka hur han arbetar, och på vilket sätt han lyckats att bli profet i sin egen hemstad. Man träffar på hans konst på många platser, till exempel utsmyckningen av predikstolen i Hinneryds kyrka. Förutom att det finns ett museum i hans namn har det skrivits mycket både av och om Sven Ljungberg. LÄS MER