Sökning: "Bodil Nyberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bodil Nyberg.

  1. 1. Jag älskar honom, trots att han är min kusin

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Bodil Nyberg; [2008]
    Nyckelord :arrangerade äktenskap; trygghet; frihet; förändring; hot; lojalitet; utanförskap;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om arrangerade äktenskap. Syftet är att undersöka dels hur kvinnor som lever i en miljö där arrangerade äktenskap är vanligt förekommande, beskriver, uppfattar och värderar denna form av äktenskap och dels hur dessa påverkas av andra samhällens syn på det arrangerade äktenskapet. LÄS MER