Sökning: "Bodil Petersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bodil Petersson.

  1. 1. Det lärande samarbetet : mellan Angereds kulturskolor och grundskolor

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Bodil Hedberg Petersson; [2010]
    Nyckelord :kulturskola; kunskapsförmedling; lärande; samarbete; samverkan; samspel; grundskola;

    Sammanfattning : This master is a study of the co-operation between "Angered’s culture schools" and compulsory schools. In many reports of today one can see that there is a lack of co-operation between compulsory school and other cultural institutions. LÄS MER