Sökning: "Bodil Strand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bodil Strand.

  1. 1. Kjellbergska gården : inventering & förslag på förnyelse av en trädgård

    L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

    Författare :Bodil Jarehammar; [2007]
    Nyckelord :trädgårdsgestaltning;

    Sammanfattning : Kjellbergska gården har en historia från början av 1600-talet och räknas som ett av Falkenbergs äldsta hus. Den kulturminnesmärkta borgargården har en säregen historia som skeppar- och handelsmannahem och ligger ovanför den plats där den gamla hamnen och tullportarna var belägna. LÄS MER