Sökning: "Bodily capital"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Bodily capital.

 1. 1. Personliga tränares konflikt att arbeta hälsofrämjande i den kommersiella gymmiljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Grahn; Isabelle Mulkerrins; [2019-08-14]
  Nyckelord :Bodily capital; hälsofrämjande arbete; kost; kroppsideal; personlig tränare; säljyrke;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet med inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Mia PrimAntal sidor: 45 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. Regleringen av nyttjande av annans mark i samband med start eller landning med luftballong och helikopter - även med inriktning på ersättningsregler i förhållande till markägare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Thysell; [2011]
  Nyckelord :allemansrätt; avtalsrätt; civilrätt; ersättningsrätt; fastighetsrätt; förmögenhetsrätt; helikopter; luftballong; luftfartsrätt; luftfartyg; lufträtt; miljörätt; skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige får luftfartygsslagen helikopter och luftballong nyttja sig av allemansrätten gentemot markägare eller markinnehavare vid start och landning. Allemansrätten medger att mark där ingen bor eller som inte är i direkt anslutning till där någon bor får nyttjas av envar under förutsättning att ingenting förstörs. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Östermalms Saluhall

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Emanuel Grunnesjö; Helena Sjöberg; Erik Sävmark; Anna Åhsberger; [2011]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; saluhall; restaurang; brand; utrymning; personsäkerhet; Östermalms Saluhall; systematiskt brandskydd; kritiska förhållanden; CFAST; Simulex; @risk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report contains an evaluation of the fire safety regarding evacuation in Östermalms Saluhall, a well known market and food hall in Stockholm, capital of Sweden. The market is a center for high quality delicacies of many kinds and has been since the late 19th century. LÄS MER