Sökning: "Body Condition Score"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Body Condition Score.

 1. 1. Serumkoncentrationer av symmetriskt dimetylarginin hos katt : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Bergman; [2020]
  Nyckelord :katt; SDMA; symmetriskt dimetylarginin; kreatinin; kronisk njursjukdom;

  Sammanfattning : Kronisk njursjukdom är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos framför allt äldre katter och även en vanlig orsak till avlivning hos katt. För att bedöma njurfunktionen hos katt analyseras vanligtvis koncentrationen av kreatinin i serum eller plasma, vilket är en enkel men relativt okänslig metod. LÄS MER

 2. 2. Övervikt hos svenska utställningshundar : prevalens och association med utställningsresultat

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Tilda Feltenmark; Malin Krantz; [2020]
  Nyckelord :fetma; hund; hundutställning; rasstandard; utställningsresultat; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt är idag ett vanligt problem hos hundar. I en studie från 2018 bedömdes 30 % av Sveriges hundar vara överviktiga. Övervikt är kopplat till många hälsoproblem som negativt påverkar både livslängd och livskvalité. Studier har tidigare visat att ägare ofta underskattar hullet på sina hundar. LÄS MER

 3. 3. Övervikt hos katt : kända riskfaktorer och vanliga följdsjukdomar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Daniel Karved; [2020]
  Nyckelord :fetma; felin; följdsjukdomar; katt; riskfaktorer; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt hos katt är ett växande problem och så mycket som 63% av kattpopulationen i vissa områden i världen lider av övervikt eller fetma. Övervikt associeras med en rad följdsjukdomar dels på grund av den rent mekaniska påverkan på kroppen som övervikt leder till och dels som följd av de metabola förändringar som sker i kroppen på grund av en ökad mängd fettvävnad. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av kroniska sjukdomar hos överviktiga hundar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Remon Yosri Kamel Azmy; Love Bromé; [2020]
  Nyckelord :fetma; hund; kroniska sjukdomar; riskfaktorer; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt hos hundar är ett utbrett problem som existerar i flera länder runt om i världen inklusive Sverige. Syftet med det här arbetet var att beskriva vanliga sjukdomar som förekommer vid övervikt hos hund samt vilka riskfaktorer som orsakar övervikt genom en litteraturstudie. LÄS MER

 5. 5. Skiljer sig rörelsemönstret mellan en överviktig och en idealviktig katt? : samband mellan hull och tryckmätningsdata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Svensson; [2019]
  Nyckelord :katt; tryckmätningsmatta; rörelsemönster; övervikt; idealvikt; kroppsfett;

  Sammanfattning : När det kommer till diagnostik av rörelsestörningar hos katt tillämpas en ortopedisk undersökning som kan vara svår att såväl utföra som bedöma, varför behovet av standardiserade utvärderingsinstrument är stort. Inom forskningen har användandet av så kallade tryckmätningsmattor för gånganalys på katt ökat, ett verktyg som redan är väletablerat och validerat för motsvarande analys på hundar. LÄS MER