Sökning: "Body perception"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade orden Body perception.

 1. 1. Younger patient´s experience of living with mechanical circulatory support. A phenomenological-hermeneutic study

  Master-uppsats,

  Författare :Maria Lachonius; Karl Hederstedt; [2019-01-29]
  Nyckelord :heart failure; mechanical circulatory support; patient’s experience; phenomenological-hermeneutical; self-efficacy; the lived body;

  Sammanfattning : Aims and objectives: To describe younger patients’ experiences of living with a mechanicalcirculatory support with focus on self-efficacy.Background: Heart failure is increasing even among younger patients. Life-threatening heart failurecan occur and the patient will need heart transplantation. LÄS MER

 2. 2. Culture and 3D animation : A study of how culture and body language affects the perception of animated 3D characters

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Theo Dahle; [2019]
  Nyckelord :Body language; body language perception; cultural differences; game animation;

  Sammanfattning : This study examined the differences and similarities in how animated 3D characters were perceived by individuals from Sweden and China. The study also attempted to examine how cultural aspects influenced the participants’ perceptions. Parts of the study were conducted through collaboration with the Chinese game company, Focus Games. LÄS MER

 3. 3. Unraveling diverse values of ecosystem services : A socio-cultural valuation using the Q-methodology in Messenia, Greece

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Sofia Maniatakou; [2019]
  Nyckelord :socio-cultural valuation; ecosystem services; values; perceptions; Q-methodology; Messenia;

  Sammanfattning : People perceive the importance of ecosystem services in different ways, depending on their values, beliefs and needs. This study provides a nuanced understanding of the multiple ways stakeholder groups perceive the benefits derived from hydrologic services in the surrounding area of the "Gialova" coastal wetland in Messenia, Greece. LÄS MER

 4. 4. Funktionell kapacitet hos barn med övervikt i relation till kroppssammansättning, energiförbrukning och självskattade överviktsproblem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Karolina Killström; Gustav Mossberg; [2019]
  Nyckelord :adolescence; obesitas; body composition; physiological cost index; physical capacity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i samhället. I Sverige är 20–25% av landets 10-åringar överviktiga och ca 3% lider av fetma. Det finns få studier som visar huruvida den funktionella kapaciteten hos barn med övervikt påverkar deras uppfattning om sin övervikt som ett problem. LÄS MER

 5. 5. Karaktärsklass, kroppsform och trovärdighet : Uppfattning av olika kroppsformer på en kvinnlig healer utifrån syn på trovärdighet och viljan att spela

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Amanda Lindberg; Rebecca Novara; [2019]
  Nyckelord :Kroppsform; karaktärsklass; trovärdighet; suspension of disbelief; World of Warcraft 2004 ;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att människor skapar olika uppfattningar runt olika kroppsformer både runt personlighetsdrag och fysiska attribut. Målet med undersökningen är att testa hur uppfattningar runt olika kroppsformer på en kvinnlig karaktär påverkar syn på trovärdighet inom karaktärsklasser i World of Warcraft (2004), då främst klassen präst, samt viljan att spela som karaktären. LÄS MER