Sökning: "Body politics"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Body politics.

 1. 1. SD-Kvinnor & jämställdhetsparadoxen – en kvalitativ analys av ’Kvinnan’ i nationens tjänst

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Frida Bolin; Maja Widell; [2019-06-03]
  Nyckelord :‘Woman’; ‘Womanhood’; Performativity; Body politics; Sex Gender; Equality; Politics; Motherhood; Family; Nationalism;

  Sammanfattning : This thesis examines how the women’s association of the Swedish Democrats, SD-Kvinnor define the concept of the ‘Woman’ and use womanhood as a basis for their nationalistic political agenda. The thesis also examines if there is a specific notion of the ideal ‘Woman’ in ‘SD-Kvinnor’. LÄS MER

 2. 2. Framing King : En kvalitativ studie om hur Martin Luther King gestaltas i medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Abdullahi Abdiladif; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This piece of research examines how the speech Beyond Vietnam by Martin Luther King Jr. is framed by four newspapers in the United States. The aim of the thesis is to contribute to the existing body of research in framing as a field of study in general. LÄS MER

 3. 3. En för alla, alla för en? En teoriutvecklande studie om könstillhörighet hos parlamentariker påverkar den migrationspolitik de för

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Åsa Setterquist; [2019]
  Nyckelord :female parliamentarians; immigration politics; restrictive immigration policies; generous immigration policies; gender; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is now a body of literature that addresses whether female parliamentarians differ from male parliamentarians in their politics. However, to my knowledge there has not yet been a study that measures if female parliamentarians are more likely to be generous when it comes to immigration policies. LÄS MER

 4. 4. Commodification of Otherness : A qualitative postcolonial analysis of representation in French contemporary cinema

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Beatrice Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates how colonial legacies shape representational practices in contemporary French cinema and interrogates how hierarchical differences are produced and challenged in the cinematic media. Combining the fields of postcolonial theory and culture studies enables a theoretical framework that connects contemporary cultural debates about the politics of representation with the legacies of colonial stereotypes and racialized imageries. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskans upplevelser och uppfattningar av professionella, sociokulturella och hälsoekonomiska barriärer som hindrar kvinnor att bestämma över sin egen kropp. : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Elin Hultman; Therese Skarp; [2018]
  Nyckelord :autonomy; barriers; health economic; midwife; professional; social and women; Autonomi; barnmorska; barriärer; hälsoekonomiska; kvinnor; professionella; självbestämmande och sociala.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell och reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet och innefattar rätten att ta beslut gällande sin egen kropp och sin vård. Barnmorskan träffar och vårdar mestadels kvinnor i sitt arbete och har en viktig roll i att värna och främja kvinnors rätt. LÄS MER