Sökning: "Boel Mogensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Boel Mogensen.

  1. 1. Kontrabasen - Min kropp, min röst

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Boel Mogensen; [2021-09-22]
    Nyckelord :Basal kroppskännedom; Kontrabas; Övningsmetodik; Vokalmetodik; Scennärvaro; Självförtroende; Ergonomi;

    Sammanfattning : I detta arbete utforskas instrumentalistens identitet i sambandet mellan sångröst, kropp och instrument. Arbetet ramas in av två soloframträdanden på kontrabas och sång, ett i början av processen och ett i slutet. De analyseras och jämförs. LÄS MER