Sökning: "Boendeform"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet Boendeform.

 1. 1. Äldre personers upplevelser av att flytta från sitt eget hem till särskilt boende : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Thomasson; [2020]
  Nyckelord :Roy Adaption Model; Äldre; särskilt boende; acceptans; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Många äldre personer är eller kommer att bli beroende av hjälp och stöd för att klara sitt dagliga liv, vilket kan medföra behov av att flytta till ett särskilt boende för att ha tillgång till hjälp och omvårdnad under hela dygnet. Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva äldre personers upplevelser av att flytta från sitt eget hem till särskilt boende. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar val av lägenhet : En studie om upplåtelseformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Dennis Larsson; Fredrik Östergaard; [2020]
  Nyckelord :forms of tenure; right of tenancy; cooperative tenancy; condominium; dualistic system; unitary system; apartment; upplåtelseform; hyresrätte; kooperativa hyresrätt; bostadsrätt; ägarlägenhet; lägenhet;

  Sammanfattning : Vilka faktorer som påverkar valet av upplåtelseform var frågan som ställdes inför detta examensarbete. Bostadsmarknaden är en komplex marknad då särdragen med just bostadsmarknaden inte finns inom någon annan marknad. Ett exempel är att en bostad inte lätt kan ersättas mot någon likvärdig bostad. LÄS MER

 3. 3. Boendekollektiv – Framtidens boende?

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Nilla Jönsson; Ida Fahlborg; [2020]
  Nyckelord :Boendekollektiv; co-living; bostadsmarknad; bostadsbrist; bostadsforskning; materialkvalitet;

  Sammanfattning : Syfte: För att kunna bygga långsiktigt behövs forskning angående vilken typ av boende som efterfrågas. Äldre forskning är baserad på den klassiska kärnfamiljen, något som inte är lika vanligt förkommande längre. När Sveriges befolkning blir fler och äldre blir de yngre lidande i form av utebliven bostad. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av bostadsarea i studentbostäder vid nybyggnation - En studie med avseende på Boverkets byggregler

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Robin Eng Engmark; Rebecca Nordgren; [2020]
  Nyckelord :studentbostäder; yteffektivisering; Boverket;

  Sammanfattning : Det är många studenter som står utan bostad när de ska börja studera på Universitet och högskola. Företagen inom branschen vill ha lönsammare byggnader och samtidigt gynna sina hyresgäster som bor i bostäderna. LÄS MER

 5. 5. Coliving – en analys av affärsmöjligheter i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Eckerström Mörtsjö; Odilon Tilly Sardou; [2020]
  Nyckelord :Coliving; shared living; forms of contracts; costs; rent; Coliving; deltat boende; avtalsformer; kostnader; hyressättning;

  Sammanfattning : Coliving är en ny delad boendeform som har haft en stark utveckling internationellt de senaste åren. Det som särskiljer coliving är främst att operatören erbjuder tjänster. LÄS MER