Sökning: "Boendesegregation"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Boendesegregation.

 1. 1. Segregation i Region Örebro län -En studie av regionala segregationsmönster

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anton Axner; [2019]
  Nyckelord :Segregation; boendesegregation; grannskapseffekter; Region Örebro län; regional segregation; segregationsmönster;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka den socioekonomiska boendesegregationens utifrån faktorerna Medianinkomst, Utrikes födda, Högstadieutbildning 9år samt Högskoleutbildning 3 år eller längre löst byggt på en metod av rumslig analys. Detta har gjorts utifrån ett geografiskt perspektiv där mönster och samband mellan de fyra tidigare nämnda faktorerna har gjorts utifrån och mellan årtalen 2012 samt 2016. LÄS MER

 2. 2. ”INGEN BYGGER BOSTÄDER AV FILANTROPI” En studie om arbetet mot boendesegregation i kommunerna Gävle, Uppsala och Värmdö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Adrian Hammar; [2019]
  Nyckelord :Keywords: Segregation; Planning; municipalities; housing market; Uppsala; Gävle; Värmdö;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study is to examine segregation in the three Swedish municipalities of Uppsala, Gävle and Värmdö. The study attempts to describe the current situation in regards to segregation in the chosen municipalities, the reasons for this and what the municipalities can do to prevent further segregation. LÄS MER

 3. 3. "Man ser inte ens in till Dalen" : Om segregation och skilda världar i ett stadsdelsområde

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Vendela Tezcan; Isabella Kebedom; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka boendesegregationen i stadsdelen Gamla Enskede, specifikt mellan bostadsområdena Gamla Enskede och Dalen. Studiens frågeställningar är hur segregationen upplevs i stadsdelen och vilka sociala konsekvenser som finns. LÄS MER

 4. 4. Förändring av gårdsmiljöer i miljonprogramsområden för att påverka segregation

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Emilia Karlsson; Ståhl Matilda; [2019]
  Nyckelord :Million program area; Housing segregation; outside environment; Security; Community space; Zoning; Miljonprogramsområde; Boendesegregation; Gårdsmiljö; Trygghet; Gemensamhetsutrymme; Zonering;

  Sammanfattning : I mitten av 1900-talet skedde en radikal förändring av bostadsutvecklingen i Sverige. Förändringen kom att kallas miljonprogrammet där en miljon nya och moderniserade bostäder och bostadsområden uppfördes under en tioårsperiod. Många av dessa bostadsområden upplevs som otrygga, nedgångna och flera av dessa områden är idag segregerade. LÄS MER

 5. 5. En växande stad för alla? : En analys av Stockholms sociala stadsplanering

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Kajsa Jonsson; Britta Josephson; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; socialt hållbar stadsplanering; stadsplanering; nyliberal stadsplanering; Stockholm; översiktsplanering; den attraktiva staden; social urban planning;

  Sammanfattning : Dagens Stockholm präglas av stor befolkningstillväxt, en ökande boendesegregation, bostadsbrist och socioekonomisk särskiljning i den fysiska miljön. Denna studie syftar till att klargöra och analysera de sociala planeringsinriktningar som förekommer i Stockholms stads översiktsplanering. LÄS MER