Sökning: "Boendetrappan"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Boendetrappan.

 1. 1. "Vem orkar hålla på såhär, så länge?" - Socialarbetare om boendetrappan och organisationens betydelse i arbetet med socialt hemlösa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :David Nilsson; Johanna Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :staircase model; homelessness; social work; organization; Foucault; boendetrappan; hemlöshet; socialt arbete; organisationskultur; disciplinering; socialt arbete;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgick från att fördjupa förståelsen för den problematik som visats i tidigare forskning gällande boendetrappan som metod i arbetet med socialt hemlösa individer. Uppsatsen utgick från Malmö stad eftersom hemlösheten stadigt har ökat i staden under det senaste decenniet. LÄS MER

 2. 2. Vad fattas en hemlös?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Haking; [2015]
  Nyckelord :Styrning; Governmentality; Bostadslös; Hemlös; Boendetrappan; Bostad Först; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis analyzes governing and power relations with the help of Foucauldian theories regarding the creation of subjects, “problematization” and “governmentality”. This theoretical approach is aimed at welfare programs regarding homelessness in Sweden and two models in particular: The Housing Staircase and Housing First. LÄS MER

 3. 3. Från Hemlös till hyresgäst : En kvalitativ studie om projektet "Bostad först" i Örebro. - En alternativ lösning till boendetrappan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Malmquist Caroline; Johanna Hane; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Eftersom det är frivilligt så kan de ju tacka nej" - En analys av argument för och emot Bostad först respektive boendetrappan i två kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Katarina Sabel Olsson; [2010]
  Nyckelord :housing first; homeless; staircase of transition; social services; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Katarina Sabel – Olsson Title: „Since it‟s voluntary, they are free to say no‟– An analysis regarding arguments for and against the housing first-model and the staircase of transition-model in two local municipalities. Supervisor: Weddig Runquist Assessor: Elizabeth Martinell Barfoed In many of the municipalities in Sweden the local social authorities are using a staircase of transition or „housing staircase‟ as a part of the organized work of providing residences for homeless individuals, i. LÄS MER