Sökning: "Boethius"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Boethius.

 1. 1. Medborgardeltagande i relation till offentliga rum : En analys av förhållningsätt och förändringar i svensk översiktsplanering

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Miranda Boëthius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Populärlitteratur i gymnasieskolan? : En litteraturstudie om populärlitteratur i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Maria Steén Ejdeholm; [2018]
  Nyckelord :Populärlitteratur; populärkultur; multimodalitet; undervisning; lässtrategier; styrdokument.;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudiens syfte är att undersöka populärlitteraturen och dess användning i skolan. Frågeställningarna lyder: Hur används och förstås termen populärlitteratur av forskare inriktade mot skolans undervisning? Hur resonerar dessa forskare kring populärlitteraturens användning i skolan? Gällande hur termen populärlitteratur används och förstås av forskare inriktade mot skolans undervisning så visar studien olika definitioner av begreppet populärlitteratur. LÄS MER

 3. 3. Exkluderad från arbetsmarknaden - Berättelser om att leva i arbetslöshet i den svenska välfärdsstaten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lisa Andersson Boethius; [2018]
  Nyckelord :unemployment; disability; ex-offenders; immigrants; labor market; exclusion from labor market; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study investigates unemployment from the unemployed individuals´ perspective. Its main focus has been to portrait the experiences, feelings and attitudes of people who already have disadvantages on the labor market and has experience of unemployment. LÄS MER

 4. 4. DEN OVILLIGE LÄSAREN En studie om genus och pojkars brist på läsning ur ett förlagsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jakob Boethius; Emilia Hjertman; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACTExamensarbete: 15 hpTitel: Den ovillige läsaren – En studie om genus och pojkars brist på läsning ur ett förlagsperspektiv.Författare: Jakob Boëthius, Emilia HjertmanKurs: MK 1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin: Vårterminen 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 51Antal ord: 19 942Syfte: Att undersöka hur ett antal svenska förlag hanterar konflikten mellan pojkars brist på läsning och att pojkars läsmönster riskerar att stärka könsstereotyper. LÄS MER

 5. 5. Tingens lydnad och människans väntan : Nödvändighet, nåd, handling och tänkande i Simone Weils filosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Victor Christola; [2017]
  Nyckelord :Weil; Simone Weil; nödvändighet; nåd; handling; tänkande; amor fati; uppmärksamhet; kärlek; rättvisa; etik; moral; epistemologi; vetenskapsteori; vetenskap; empiri; deduktion; analogi; matematik; ödet; tyngden; tyngdlagen; insikt; styrka; Homeros; Galilei; Newton; Spinoza; Winch; Leibniz; Nietzsche; Cockburn; Kate Larson; Rhees; Herakleitos; Parmenides; Lacan; Boethius; Jesus; Platon; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : This bachelor thesis engages in a quest to understand the concepts of necessity and grace in Simone Weils thinking. The question in play, in which many more questions lie hidden, reads as follows: How does Weil understand the operations of grace in relation to the ”blind necessity” of the natural world, and what are the philosophical implications of this concept of grace? What are, for instance, given her understanding of the world as God’s creation, the metaphysical grounds for a basic human activitiy such as thinking or reflexion? A reading of Simone Weils works on necessity, grace, affliction and attention is contrasted with her thoughts on science, method and truth. LÄS MER