Sökning: "Bohuslän"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Bohuslän.

 1. 1. Det marina friluftslivets framtid - En studie av det marina friluftslivet i planeringen av Västerhavet och Norra Bohuslän

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Hanna Hedin; Dorian Johansson Ludvig; [2019-08-05]
  Nyckelord :friluftsliv; rekreation; landskap; kust- och havsplanering; fysisk planering; recreational landscapes;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Sveriges Förslag till Havsplaner samt Norra Bohusläns BlåÖversiktsplan undersöker denna kvalitativa studie det marina friluftslivets beaktandeinom vägledande planering av kust och hav. Studiens empiri grundas idokumentanalys av centrala planeringsdokument i kombination med intervjuer. LÄS MER

 2. 2. I dina ögon finns alla stjärnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Fanny Hulebäck; [2019-07-11]
  Nyckelord :Textil; Kläder; Formgivning; Steneby;

  Sammanfattning : Författarens nyckelord: Folklore, Bohuslän, Forest myths, Textile sculpture, Figure.... LÄS MER

 3. 3. Hällristningar och graffiti ur ett flerdimensionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Willie Nordström; [2019-06-18]
  Nyckelord :graffiti; graffitiarkeologi; mikroarkeologi; hällristningar; bildbruk; social praktik; symbolik;

  Sammanfattning : This essay compares Scandinavian rock carvings, from the bronze age (1700-500 BC) with modern day graffiti. The rock carvings are found in northern parts of Bohuslän and western parts of Västra Götaland on the Swedish west coast, and by the Mälaren on Sweden's east coast. LÄS MER

 4. 4. Gudinna, kvinna eller prästinna : vad visar de kvinnliga hällristningarna i Bohuslän

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Britt-Marie Öhrström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tanum, is situated in the north part of Bohuslän in Sweden and is the most famouse area of Rock Art of the world. It´s now a World Heritige since 1994. More than 100 000 images are carved on the rocks near by the sea. Archaeologists believe that carved feet and cupmarks can date from mesoliticom and neoliticum. LÄS MER

 5. 5. De första Nösundsborna : en studie av hur västra Orust befolkades

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ingegerd Sörgard; [2019]
  Nyckelord :Bohuslän; Orust; Nösund; mesolithic; neotithic; Bronze Age; fossil DNA; fishermen; settlements; megaliths; continuity; Bohuslän; Orust; Nösund; mesolitikum; neolitikum; bronsålder; fossilt DNA; fiskare; boplatser; megaliter; kontinuitet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to determine whether western Orust was continuously inhabited during the Stone Age and the Bronze Age. Using reports from the archaeological excavations carried out in Nösund in western Orust as a basis, I discuss what conclusions can be drawn, relating, when possible, the findings to what we, thanks to analyzes of fossil DNA made in recent years, now know about ancient peoples’ descent. LÄS MER