Sökning: "Boiler station"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Boiler station.

 1. 1. Rening av NOx i rökgaser från biobränslepanna på AAK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Medina Selmani; [2019]
  Nyckelord :chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ångcentralen på AAK har 4 olika pannor och huvudpannan är en biobränslepannan. Denna panna benämns även som Panna 4 och eldas idag med hushållspellets av klass A1. Vid förbränning så bildas kväveoxider, NOX, som har en negativ effekt på miljön och människor. LÄS MER

 2. 2. Uppvärmning av Almunge brandstation med pyrolys

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Felix Eriksson; Erik Gustafsson; Karl Malmberg; Simon Martelius; Simon Johansson; Patrick Johansson; Michael Stanowski; [2019]
  Nyckelord :biokol; trädgårdsavfall; brandstation; värmeförsörjning; jordförbättringsmedel; pyrolysreaktor;

  Sammanfattning : This project has been carried out on the behalf of Ihus in collaboration with Stuns Energi. The goal was to find and model a solution based on the process of pyrolysis that can deliver enough heat to Almunge fire station while storing maximum amount of CO2 in the form of biochar. LÄS MER

 3. 3. Techno-Economic Analysis of Organic Rankine Cycles for a Boiler Station : Energy system modeling and simulation optimization

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Jamel Hudson; [2019]
  Nyckelord :Organic Rankine cycle; ORC; Working fluids; Boiler station; District heating system; Simulation model;

  Sammanfattning : The Organic Rankine Cycle (ORC) may be the superior cycle for power generation using low temperature and low power heat sources due to the utilization of high molecular mass fluids with low boiling points. They are flexible, simple, easy to operate and maintain, and offer many possible areas of applications including waste heat recovery and power generation from biomass, geothermal and even solar energy. LÄS MER

 4. 4. Steam driven boiler feed pumps for Lakvijaya Power Station, Sri Lanka

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Buddhika Hasantha Wanasinghe; [2017]
  Nyckelord :steam driven; electric motor driven; BFP; coal; SRI LANKA; sub-critical;

  Sammanfattning : Energy saving in coal power plants is a popular topic in present days with the global energy crisis. Internal electricity demand or auxiliary power consumption is an energy portion related with equipment supportive to the main equipment, which is unavoidable but with a proper investigation, some amount of this energy can be saved either by introducing thermally efficient auxiliary equipment or improving efficiencies of available equipment. LÄS MER

 5. 5. Energiutvinning från deponigas : På Holmby återvinningscentral

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Aron Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Deponigas; Deponi; Värmekälla;

  Sammanfattning : I det här arbetet har det undersökts huruvida mängden deponigas i deponin vid Holmby återvinningscentral i Sunne är tillräcklig för att täcka värmebehovet för ett antal lokaler i närheten, om deponigasen kan ge säljbar el, och om detta kan göras ekonomiskt lönsamt.  De processer som har undersökts är en gasmotor, en gasturbin och gaspanna från Biogassystems och en Stirlingmotor från Cleanergy. LÄS MER